Pieteikšanās Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumiem

Vistuvākajā laikā plānots izsludināt pieteikšanos Lauku attīstības programmā 2007. – 2013.gadam pasākumos Lauku saimniecību modernizācija, Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai un Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.

Latvijas Vēstnesī publikācija plānota 9. maijā, no tā brīža sāksies nogaidīšanas periods mēnesi. Faktiskā pieteikumu pieņemšana no 9.jūnija līdz 9.jūlijam.

Ja gribiet ātrāk par visiem iepazīties ar nosacījumiem, jau variet to izdarīt.

Nosacījumi 3. kārtai pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” atrodami šeit.

Nosacījumi 2. kārtai pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) atrodami šeit.

Nosacījumi 1. kārtai pasākumā “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” atrodami šeit.