Pirmais solis ekonomiskai saimniekošanai augkopībā – ražošanas plānošana

Sākoties sezonai, zemniekiem ir jākļūst aktīvākiem. Sniegs gandrīz nokusis, saule uzspīd biežāk un lauki jau vietām zaļi – tas ir laiks, kad jāsāk plānot sezonas darbi. Augkopības ražošanas plānošana, izmantojot datorprogrammas, pagaidām pie mums vēl nav pārāk plaši izplatīta, jo parasti zemnieki tās izmanto tikai mēslošanas plānu sagatavošanai, taču

vai Jūs zināt, ka

–          lauksaimniekiem, kuri saimnieko Īpaši jūtīgajās teritorijās, mēslošanas plānu kopsavilkumi ir jāiesniedz obligāti;

–          sākot ar 2011.gadu par mēslošanas plānu kopsavilkumu neiesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) piemēro atbalsta samazinājuma punktus, kas tiek nosūtīti Lauku atbalsta dienestam (LAD) kontroles ziņojumā. Līdz ar to samazinājuma punkti par mēslošanas plānu kopsavilkumu neiesniegšanu tiks attiecināti uz tiem LAD klientiem, kuri būs atlasīti pārbaudēm;

–          sākot ar šī gada 21. martu, spēkā stājas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 16.02.2012. grozījumi, kas paredz, ka par mēslošanas plānu neesamību un neatbilstību noteiktajām prasībām vai par kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma neiesniegšanu VAAD – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – no divdesmit līdz divsimt latiem;

–          iepriekšējos gados mēslošanas plānu kopsavilkumus VAAD iesnieguši tikai apmēram viena ceturtā daļa no personām, kurām kopsavilkums ir jāiesniedz obligāti.

Atbalsta samazinājuma punktu piešķiršana, kā arī naudas sodi par administratīvo pārkāpumu nozīmē saimniecības ienākumu samazināšanos. Izvērtējiet situāciju un neriskējiet ar iespējamiem līdzekļu zudumiem un iesniedziet mēslošanas plāna kopsavilkumu VAAD. Tas neprasa lielus līdzekļus. Augkopības ražošanas plānošanai nepieciešamo dokumentāciju ir iespējams sagatavot gan manuāli, gan izmantojot datorprogrammas. Šobrīd Latvijā ir pieejamas vairākas programmas, kurās ir iespēja sagatavot plānus (CD programmas, gan programmas interneta vidē).

Zemnieku saeima iesaka izmēģināt roku plānošanas programmā

CropManager, kas:

–           ir izveidota, kā palīgs plānošanā, lai atvieglotu ikdienas darbu.

–          ir izveidota interneta vidē, un lietotājs tai var piekļūt no jebkuras vietas, kurā pieejams savienojums ar internetu.

–          piedāvā zemniekam vairākas, viegli apgūstamas funkcijas.

CropManager galvenās funkcijas

–          informācijas glabāšana. Programma piedāvā ievadīt datus par katru saimniecības lauku (augseku, plānoto ražu, kultūraugu šķirnes, augsnes analīzes u.c.). Šī iespēja krietni atvieglo darbu, ja ir nepieciešams atrast informāciju par konkrētu lauku starp papīru kalniem.

–          mēslošanas plāna sagatavošana. Programmā ir iespējams plānot nepieciešamo mēslošanas līdzekļu daudzumu. Šī funkcija ir īpaši noderīga lauksaimniekiem, kuriem VAAD obligāti jāiesniedz mēslošanas plāna kopsavilkums.

–          nepieciešamā mēslojuma daudzuma aprēķins. Aprēķins tiek veikts pēc iepriekš ievadītajiem datiem par katru lauku, ņemot vērā ieteicamās normas. Ir iespējams ievadīt programmā vēlamos kūtsmēslu un minerālmēslu veidus (programma piedāvā arī optimizācijas funkciju, kur no esošajiem mēslojuma veidiem iesaka mēslojuma veidus ar zemākajām izmaksām). Lai iegūtu informāciju par nepieciešamo un izlietoto mēslojumu daudzumu, programma aprēķina barības vielu bilanci katram laukam.

–          katra lauka augu aizsardzības plāna izveide. Kā vēl viena no iespējām, tiek piedāvāts ievadīt arī augu aizsardzības līdzekļus (AAL), kurus izmanto vai plāno izmantot saimniecībā (AAL veids, ieteicamā deva, cena u.c.).

–          „Plānotā bruto peļņa” – funkcija, kas ļauj programmas lietotājam plānot ienākumus un izdevumus. Ievadot izmaksas (minerālmēslu cenas, AAL cenas, tehnikas operāciju (miglošanas, minerālmēslu izkliedes u.c. izmaksas), kā arī plānotos ienākumus (vienotais platību maksājums, papildu valsts tiešie maksājumi u.c.), lietotājam ir iespēja apskatīt, kādas ir izmaksas katram laukam un attiecīgi aprēķināt saražotās produkcijas vēlamo realizācijas cenu, lai gūtu peļņu.

CropManager piedāvā arī jau sagatavotas izdrukas ar dažāda veida informāciju no lietotāja ievadītajiem datiem un sagatavotajiem plāniem (tai skaitā arī mēslošanas plāna kopsavilkumu).

Programma ir daudzfunkcionāla un elastīga lietotāja veiktajām izmaiņām. Ievadītos datus ir iespēja strukturizēt dažādos griezumos un analizēt programmas aprēķinātos rezultātus. Sākoties aktīvajam gada periodam, ir iespēja veikt izmaiņas iepriekš sagatavotajos mēslošanas un augu aizsardzības plānos atrodoties pat uz lauka un izmantojot tikai savu viedtālruni ar bezmaksas aplikāciju.

CropManager programma piedāvā daudz iespējas, kuras var izmantot, gan esošie, gan topošie lauksaimnieki saimniekojot ikdienā vai mācību nolūkos, kā arī ikviens interesents!

Atgādinām, ka maksas pakalpojums ir tikai izdrukas, bet programmu var lietot bez maksas ikviens. Programmu var atrast šeit:  http://www.enagro.eu/lv/main.asp?lang=lv

Ja rodas jautājumi, vai vēlaties iegūt plašāku informāciju, droši varat zvanīt:

Signe Erdmane (mob. tālr. : 26245791)

Veiksmi plānošanā!