Pirms piena kvotu atcelšanas plānots atvieglot to izmantošanas nosacījumus

Lai pēdējā piena kvotas gadā neizmantotā piena kvota pēc iespējas tiktu izmantota ražošanai un lai ražotājiem būtu iespēja savlaicīgāk iegūt papildu kvotu nomas darījumos, plānots atvieglot kvotas izmantošanas nosacījumus, paredz valsts sekretāru sanāksmē izskatītais rīkojumu projekts.

.

Plānots, ka no 2015.gada 1.aprīļa piena kvotu sistēma tiks atcelta. Lai ražotāji pēc iespējas savlaicīgāk varētu papildināt trūkstošo kvotas apmēru, noteikumu projektā atviegloti nosacījumi, paredzot, ka ražotāji kvotu var nomāt brīdī, kad savu piena kvotu izpildījuši par 95% līdzšinējo 100% vietā.

.

Projekts arī atceļ ierobežojumu saimniecībām pēdējos divos kvotas gados no valsts rezerves saņemto piena kvotu iznomāt vai pārdot.

.

Noteikumu projekts papildināts ar pārejas noteikumiem, kas nosaka ražotājiem pieteikšanās termiņu – 2015.gada 1.februāri – papildu piena kvotas saņemšanai no valsts rezerves.

.

Ja ražotājs pēdējā piena kvotas gadā līdz 2015.gada 1.februārim nemaz nebūs pārdevis pienu, viņa kvota tiks samazināta par 85% un atbrīvotais daudzums ieskaitīts valsts rezervē.

.

Noteikumi attiecas uz piena kvotu īpašniekiem – piena ražotājiem un piena pircējiem. Pēc Lauksaimniecības datu centra datiem, 2014.gada 31.martā Latvijā bija 10 625 kvotas īpašnieki, no tiem 10201 piegādes kvotas un 424 tiešās tirdzniecības kvotu īpašnieki. Savukārt kvotas izpilde ir 99,3%.

.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

.

Kā ziņots, piena kvotu gads ilgst no kārtējā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 30.martam. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem Latvijas kopējā piena kvota 2013.-2014.kvotas gadam ir noteikta 764 127 tonnu apmērā.

.

ES govs pienu laiž tirdzniecībā, pamatojoties uz kvotām. Katrai dalībvalstij piešķir divas kvotas – vienu piegādēm piena pārstrādes uzņēmumiem, bet otru – tiešai tirdzniecībai patērētājiem. Šos daudzumus katrā dalībvalstī sadala starp ražotājiem, piešķirot individuālās kvotas.

.

Plānots, ka piena kvotu sistēma ES tiks atcelta 2015.gadā, kas atbilst Latvijas interesēm.

.

Avots: LETA