Pieejama platību maksājumu rokasgrāmata 2009.gadam

Atgādinām, ka informāciju par platību maksājumiem un ar to saistītajiem jautājumiem atradīsiet saīsinātajā Lauku atbalsta dienesta (LAD) rokasgrāmatas versijā, ko kopā ar bloka kartēm varēs izņemt LAD reģionālajās pārvaldēs. 

Pilnā versija platību maksājumu rokasgrāmatai 2009.gadam būs pieejama tikai LAD mājas lapā – šeit. No šī laika reģistrētie lietotāji var arī lietot LAD elektornisko pieteikšanās sistēmu. Tiem, kas vēl nelieto elektronisko pieteikšanos sistēmu, to var izdarīt LADam nosūtot aizpildītu līgumu.