PONICS VET: Hidroponikas lauksaimniecības tehniķis

PONICS VET ir Eiropas finansēta iniciatīva, kas piedāvā bezmaksas tiešsaistes kursus par Hidroponikas izmantošanu lauksaimniecībā.

Kursi ir paredzēti jaunajiem lauksaimniekiem no lauku un mazapdzīvotām teritorijām. Kursi ir balstīti uz Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET), lai nodrošinātu studentu mobilitāti starp ES valstīm, un palielinātu jauniešu nodarbinātības iespējas, īpaši lauksaimniecības nozarē.

PONICS VET projekta galvenais mērķis ir izveidot:
– inovatīvu profesionālo profilu Hidroponikas tehniķis
– attiecīgā profila apmācību kursus.

Projekts ir vērsts uz jaunajiem vai potenciālajiem lauksaimniekiem (dalībnieku vecums 19-35 gadi). Ideja ir nodrošināt viņiem apmācību specializācijā, kas ir būtiska lauksaimniecības nākotnei, ilgtspējīgā perspektīvā, kas vērsta uz dabas resursu (piemēram, augsnes un ūdens) aizsardzību, cilvēku pārtikas nodrošināšanu ar maksimālu energoefektivitāti un cīņu pret pārtikas trūkumu.

Pētījumi par lauksaimniecību liecina, ka pēdējos gados šī nozare joprojām cieš un cīnās ar ekonomiskiem zaudējumiem, turklāt šo cīņu apgrūtina ar klimata mainību saistīti jautājumiem. Lauku teritorijas ir ļoti pakļautas klimata pārmaiņām, jo lauksaimnieciskā darbība ir tieši atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem.

Hidrokultūrai ir izšķiroša nozīme pārtikas nodrošināšanā un tādu globālo problēmu risināšanā, kā ūdens trūkums, nodrošinātība ar pārtiku, urbanizācija, kā arī enerģijas patēriņa samazināšana un ēdiena transportēšanas attālumi.

Hidrokultūra pati par sevi ir novatoriska lauksaimniecības metode, jo
– barības vielas (no dažādiem avotiem) un dārzeņi tiek audzēti integrētā sistēmā,
– nākotnē lauksaimniecības nozarei būs jārada vairāk produkcijas ar mazāk resursiem,
– palīdz veidot jaunas nodarbinātības iemaņas un uzņēmējdarbības iespējas, kuru rezultātā veidotos jaunas videi draudzīgas darba vietas.

Galvenie ieguvumi no hidrokultūras (kas ietver hidroponiku un akvaponiku) izmantošanu augu audzēšanai ir šādi:

– Augsne nav nepieciešama. Tas ir tieši saistīts ar ES ieteikumiem pārtraukt samazināt augsnes auglību, lai sasniegtu Augsnes aizsardzības tematiskās stratēģijas un ierosināto Augsnes pamatdirektīvas prasības. Eiropas Komisijas pasūtīts ziņojums “Pārskats par labāko praksi augsnes pārklāšanas ar ūdens necaurlaidīgu materiālu ierobežošanā vai tās seku mazināšanā ES-27″, pabeigts 2011. gada aprīlī, cita starpā iesaka kompensēt vērtīgās augsnes zudumus, veicot darbības dažās jomās, piemēram, izmantot hidrokultūras.

– Hidrokultūra nodrošina stabilas un augstas ražas.

– Nav nozīmīgu kaitējumu pesticīdu izmantošanas dēļ, jo tos izmanto ierobežoti.

– Kontrolētā sistēma nozīmē to, ka apkārtējā vidē izdalās ļoti maz augu barības elementu. Mazāka augu barības vielu izmantošana, jo tiek kontrolēts barības vielu daudzums.

– Mazāks ūdens pieprasījums, jo ūdens paliek sistēmā un to var izmantot atkārtoti. Hidroponikas sistēmā tiek izmantotas atsevišķas ķīmiskas izcelsmes augu barības vielas. Akvaponikas sistēmā tiek izmantoti zivju barības produkti, kas ir dabisks slāpekļa avots, un ūdens krājumi nav jāaizstāj, bet tikai jāpapildina iztvaikošanas veidotie zudumi.

Piedalīšanās šajā kursā ir bez maksas, bet dalībniekiem tiek lūgts aizpildīt atsevišķas aptaujas par kursa kvalitāti un lietderību.

Projekta partneri:

– Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija)

– IDEC (Grieķija)

– Eurocrea Merchant (Itālija)

– BIC INNOBRIDGE (Bulgārija)

– Association for Vertical Farming e.V. (starptautiski aktīva bezpeļņas organizācija)

– Zemnieku saeima (Latvija)

Programma: ERASMUS+ STRATĒĢISKO PARTNERĪBU PROJEKTS

Projekta līguma Nr. 2017-1-LV01-KA202-035432

Plašāka informācija par projektu projekta mājaslapa – ŠEIT

Informācija Zemnieku saeimas žurnālā biedriem, oktobris 2017, Nr.3 (16) – ŠEIT

PONICS_logo_webLidzfinanse_Erasmus_progr_logo


Saistīti raksti