Precizē ārkārtas situācijas izsludināšanas kārtību sevišķi bīstamas infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumā

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus vairākos noteikumos, kas precizē kārtību, kādā tiek veiktas darbības ārkārtas situācijas izsludināšanas gadījumos saistībā ar sevišķi bīstamas infekcijas slimības (epizootijas) izplatību. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai nodrošinātu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību uzraudzības pasākumus.

Līdz šim noteikts, ka Zemkopības ministrija par sevišķi bīstamas infekcijas slimības (epizootijas) izplatību informē Krīzes vadības padomes priekšsēdētāju. Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk ārkārtas situāciju izsludina Ministru kabinets (MK) pēc informācijas saņemšanas no attiecīgās nozares ministrijas par to, ka nepieciešams izsludināt ārkārtas situāciju. Izmaiņas noteikumos izstrādātas saskaņā ar grozījumiem likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un “Veterinārmedicīnas likumā”.

Ārkārtas situāciju valstī izsludina, ja:

1) saskaņā ar civilās aizsardzības plānu epizootijas kontrolē un apkarošanā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas, kas veic neatliekamos preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, nespēj pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas un pienākumus un tādējādi epizootija var kļūt nekontrolējama;

2) veterinārmedicīnas nozari reglamentējošie normatīvie akti nenodrošina pietiekamu epizootijas kontroli un apkarošanu un tādējādi rodas plaši un bieži šīs dzīvnieku infekcijas slimības uzliesmojumi ārpus noteiktās karantīnas teritorijas.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to izskatīšanas valdībā un publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem MK noteikumos, ko 6.jūnijā izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/pieteikto-projektu-tabula/.

Avots: Zemkopības ministrija