Precizēs bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles prasības

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā. Grozījumi nosacījumos paredz deleģēt kontroles institūcijām tiesības izsniegt atļaujas, veicot sertifikāciju trešajās valstīs, kā arī precizēt atsevišķu atļauju izsniegšanas termiņu, lai atvieglotu bioloģiskajiem lauksaimniekiem atļauju saņemšanu.

.

Izmaiņas arī paredz noteikt, kas ir industriālās lauksaimniecības mēslošanas līdzeklis, un rīcību neatbilstību, pārkāpumu gadījumos. Tāpat izmaiņas nosacījumos paredz precizēt prasības sabiedriskās ēdināšanas jomā, lai veicinātu sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu sertifikāciju.

.

Plānots, ka izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā uzlabos uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā, pilnveidos kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot sektora attīstību kopumā.

.

Avots: Zemkopības ministrija