Baltic Slurry Acidification

  • 2015-11-20 11:06:13

Baltic_Slurry_Interreg_bigger_EU_logo_print

Projekts “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā” R#016

(Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region (Baltic Slurry Acidi.)
Baltic Slurry Acidification (BSA) samazina slāpekļa zudumus
Slāpekļa zudumi no lopkopības ir gan ekonomiski, gan ekoloģiski nevēlami. Tos iespējams samazināt arī, izmantojot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas (SAT). Šīs tehnoloģijas ir plaši pārbaudītas un izmantotas Dānijā, bet nav tik pazīstamas pārējā Baltijas jūras reģionā. BSA demonstrēs un analizēs SAT un veicinās šo metožu ieviešanu arī pārējā Baltijas jūras reģionā.
No slāpekļa zudumu samazināšanas, izmantojot šķidrmēslu paskābināšanu, iegūs gan apkārtējā vide, gan lauksaimnieki.
Kūtsmēsli ir galvenais vides paskābinošs un eitrofikāciju veicinošais faktors Baltijas jūras reģionā. Nokrišņu veidā deponētais slāpeklis tāpat veicina Baltijas jūras eitrofikāciju. SAT izmantošanas paplašināšana uzlabos apkārtējās vides stāvokli visā reģionā. Šo tehnoloģiju izmantošana dos priekšrocības arī lauksaimniekiem, uzlabojot slāpekļa izmantošanas efektivitāti no šķidrajiem kūtsmēsliem, vienlaicīgi arī samazinot atkarību no minerālā slāpekļa izmantošanas.
Trīs galvenie SATs veidi ir:

  • šķidro kūtsmēslu skābināšana dzīvnieku novietnē;
  • šķidro kūtsmēslu skābināšana kūtsmēslu krātuvē tieši pirms izkliedēšanas;
  • Šķidro kūtsmēslu skābināšana izkliedēšanas laikā.

Projektu BSA finansē INTERREG Baltijas jūras reģiona programma. Projekta darbība tika uzsākta 2016.gada martā. Šobrīd ir sākušies pirmie lauka demonstrējumi un nepieciešamo tehnoloģiju izvērtēšanas process. Projektā darbojas 17 partneri no 8 Baltijas jūras reģiona valstīm. Vadošais partneris ir JTI – Zviedru lauksaimniecības un vides inženierijas institūts.
Projekta partneri no Latvijas:
SIA “Lauku agro”
SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs”
Biedrība “Zemnieku saeima”
Prezentācija – Par Baltic Slurry Acidification
Video par kūtsmēslu skābināšanu – ŠEIT
Vairāk informācijas par BSA atradīsiet projekta mājas lapā balticslurry.eu, kā arī sekojot Facebook lapā: Baltic Slurry Acidification
Projekta norises periods: 20.11.2015.-31.05.2019. (36 mēneši)

Baltic_Slurry_Interreg_bigger_EU_logo_printBaltic Slurry Acidification projetka partneru tikšanās Vācijā

2018.gada 24.-27.septembrī Ķīlē ZSA pārstāvji Raimonds Jakovickis, Valters Zelčs un Iga Bērziņa piedalījās projekta Baltic Slurry Acidification partneru sanāksmē par...

Skatīt vairāk

Projekta Baltic Slurry Acidification Latvijas partneru tikšanās

2018.gada 19.martā Ozolniekos, LLKC, norisinājās projekta Baltic Slurry Acidification Latvijas partneru tikšanās. ZSA pārstāvis Raimonds Jakovickis informēja ar plānu lauku...

Skatīt vairāk

Baltic Slurry Acidification Latvijas partneru tikšanās

2018.gada 16.janvārī Ozolniekos projekta Baltic Slurry Acidification ietvaros norisinājās Latvijas partneru sanāksme. Piedalījās: ZSA – Zanda Melnalksne, Inga Bērziņa, Iveta...

Skatīt vairāk

Projekta Baltic Slurry Acidification starpposma tikšanās

2017.gada 9.-12.oktobrī Rīgā norisinājās projekta Baltic Slurry Acidification iesaistīto pušu tikšanās. 9.-10.oktobrī notika WP2, WP3, WP4, WP5 un WP6 darba...

Skatīt vairāk

Baltic Slurry Acidification projekta partneru sanāksme

2017.gada 20.-22.februārī notika kārtējā projekta “Baltic Slurry Acidification” partneru sanāksme, kuru organizēja Igaunijas Augkopības pētniecības institūts (Saku, Igaunija) Tallinā piedalījāmies...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju

No 11. – 13. jūnijam Iveta Grudovska, Valters Zelčs, Mārtiņš Trons un Raimonds Jakovickis BSA (šķidrmēslu paskābināšana Baltijas jūras reģionā)...

Skatīt vairāk

Projekta Baltic Slurry Acidification partneru sanāksme Somijā

No 6.marta līdz 8.martam notika Somijā projekta “Baltic Slurry Acidification” partneru sanāksme   (adrese: Mandatum Life premises, Bulevardi56, Helsinki), kurā piedalījās projekta...

Skatīt vairāk

Seminārs – Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana augsnes uzlabošanai

2017.gada 30.oktobrī ZSA projekta Baltic Slurry Acidification ietvaros organizēja semināru par inovatīvo tehnoloģiju pielietošanu augsnes uzlabošanai. Semināra pirmajā daļā ar...

Skatīt vairāk

Par izstādē EuroTier 2016 redzēto

ZSA Lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons 2016.gada 16.-18.novembrī apmeklēja EuroTier izstādi Hanoverē, Vācijā, kura ik gadu pulcē tūkstošiem lauksaimnieku no...

Skatīt vairāk

Seminārs – Diskusija “Gaļas liellopu nozares aktualitātes un labturība mītnēs” 11.01.2018.

2018.gada 11.janvārī ZSA organizēja semināru-diskusiju par gaļas liellopu nozares aktualitātēm un labturību mītnēs un iepazīstināja ar projekta Baltic Slurry Acidification...

Skatīt vairāk

Baltic Slurry Acidification

Projekts “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā” R#016 (Reducing nitrogen loss from livestock production...

Skatīt vairāk

21.04.2017. BSA seminārs – darba grupas sanāksme

2017.gada 21.aprīlī ZSA rīko projekta “Baltic Slurry Acidification” R#016 semināru – darba grupu. Semināra laikā tiks diskutēts par organisko mēslu skābināšanas...

Skatīt vairāk

Cenu aptaujā par aprīkojuma iegādi līgums noslēgts ar SIA “Informatīvo Tehnoloģiju Centrs”

Biedrības Zemnieku saeima izsludinātājā cenu aptaujā par aprīkojuma iegādi INTERREG  Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projekta “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības...

Skatīt vairāk

Projekta Baltic Slurry Acidification LV partneru darba grupas sanāksme

2017.gada 9.janvārī Jaunbērzē, Dobeles novadā, Zemnieku saeima rīkoja projekta “Baltic Slurry Acidification” Latvijas partneru darba grupas sanāksmi, kurā dalībnieki tika...

Skatīt vairāk

Seminārs – Šķidrmēslu izmantošanas tehnoloģijas

2016.gada 20.oktobrī Bikstos, Dobeles novadā, norisinājās seminārs par šķidrmēslu izmantošanas tehnoloģijām. Semināra pirmajā daļā ZSA pārstāve Zanda Melnalksne dalībniekus informēja...

Skatīt vairāk

Baltic Slurry Acidification projekta atspēriena tikšanās

2016.gada 17.-18.martā Stokholmā, Zviedrijā, norisinājās projekta “Baltic Slurry Acidification” pirmā sadarbības partneru tikšanās. Projekta galvenais mērķis ir mazināt slāpekļa zudumus...

Skatīt vairāk

VARAM Tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums

2016.gada 26.oktobrī VARAM tika organizēts tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums. Seminārā piedalījās arī...

Skatīt vairāk

Šobrīd Zemnieku saeimas mājas lapa ir izstrādes stadijā!