NutrInFlow

 • 2015-09-03

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā
ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā
(NUTRINFLOW)

Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam.

Prioritāte: Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana,

Specifiskais mērķis 2.4.:Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā.

Mērķis: samazināt biogēno elementu ieplūdi valstu iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, ieviešot un prezentējot inovatīvus, visaptverošus un iesaistītajām pusēm izdevīgus meliorācijas sistēmu risinājumus, kas samazinātu slāpekļa un fosfātu noplūdi jūrā.

 

Projekta partneri:                                                                                     

 • ProAgria Southern Finland, Lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija, Somija – vadošais partneris
 • Zemgales Plānošanas reģions
 • Biedrība „Zemnieku saeima”
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Jelgavas novada pašvaldība
 • Östragötland (Austrumgotlandes) apgabala administrācija, Zviedrija
 • Lauksaimniecības un vides inženieru institūts (JTI), Zviedrija
 • Lovisas pašvaldība, Somija

Projekts turpina ”Baltic Compact” un “Baltic Compass” projektos uzsākto virzienu saistībā ar vidi saudzējo- šiem risinājumiem meliorācijas sistēmās. Jaunā projekta demonstrējumu vieta būs Ailes strauts Tērvetes un Jelgavas novados, Sodītes upe, kā arī turpināsies ūdens kvalitātes mērījumi SIA “LLU mps Vecauce”.

 

Aktivitātes:

 1. Ieinteresēto personu sanāksmes / semināri, lai veicinātu labāku sadarbību starp iesaistītajām pusēm un inovatīvu metožu un tehnoloģiju pielietošanu ūdens aizsardzības pasākumu īstenošanā. Plānotas 12 reģionālas sanāksmes, 1 ziņojums par sadarbības partneru dialoga norisi kā līdzekli jauninājumu stimulēšanai. Plānots sasaistīt sadarbības partneru dialoga grupu metodi ar Eiropas inovāciju partnerībām(EIP), lai novērtētu dažādas pieejas vides atbildības efektivitātes paaugstināšanā.

Arī iespējamās demonstrāciju vietas dabā un metodes tiks izvēlētas atbilstoši darba grupu un semināru rezultātiem. Pasākumos tiks iesaistīti:

 • Pārstāvji no pašvaldībām – Tērvetes, Zaļenieku, Zemgales plānošanas reģiona, Jelgavas rajona;
 • Lauksaimnieki;
 • Biedrības “Zemnieku saeima” eksperti;
 • Latvija Lauksaimniecības universitātes speciālisti;
 • Vietējās sabiedrības pārstāvji.
 • Ārējais eksperts būs atbildīgs par dialoga veidošanas un attīstību procesu, kā arī ieteikuma ziņojuma sagatavošanu.
 1. Inovatīvo tehnoloģiju un metožu demonstrējums tiks organizēts 3 atsevišķās vietās, kuras izvēlētas kā dialoga semināru rezultātā. Attiecīgi ārējie pakalpojumi tiks noslēgti demonstrējumu ierīkošanai. Plānotāss demonstrāciju vietas – Jelgavas novads un Zaļenieku pagasts.
 2. Zināšanu pārnese, informācijas izplatīšana – tiks izstrādāts video materiāls ar profesionālās komandas līdzdalību.
 3. Starptautiskā un nacionālā līmeņa dialogs – līdzdalība politikas izstrādes procesos ( tikšanās, semināri, darba grupas). Dialogs ar lēmumu pieņēmējiem valsts un ES līmenī. Iepazīstināšana ar pieredzi, rezultātiem u.c.
 4. Demonstrējumu monitorings. LLU veiks ūdens paraugu ievākšanu un regulāru analīzi visā projekta darbības laikā.

 

NUTRINFLOW projekta apraksta PREZENTACIJA.
Lauku diena “Tehnika aizaugušas zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā” VIDEO
Sodītes strauts (Viesturciems) 2017.gada vasarā VIDEO
Ailes strauts 2018.gadā VIDEO

Prezentācija par Ailes strautu: AILES STREAM

Prezentācija: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ailes strauts atjaunošana un vides elementu izbūve

Prezentācija: NUTRINFLOW IN LATVIA – AILE STREAM CONSTRUCTIONS

 

Projekta kopējais budžets: 1 763 961,79 EUR (t.sk. ERAF: 1 389 058,24 EUR)
ZSA budžets: 171 625,50 EUR (t.sk. ERAF: 145 881,68 EUR)
Projekta īstenošanas laiks: 09.2015. – 02.2019. (42 mēneši )
Projekta numurs: CB295

nutrinflow_interreg_ERAF.Grāmata “Par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās”

2019-03-15

Grāmata_Par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās (grāmata pieejama, uzspiežot uz linka)

Skatīt vairāk

Seminārs par projekta Nutrinflow rezultātu apkopojumu

2018-11-30

2018.gada 30.novembrī Zemkopības ministrijā norisinājās seminārs par projekta Nutrinflow rezultātu apkopojumu. Semināra laikā tika prezentēti projekta īstenotie rezultāti uz Ailes...

Skatīt vairāk

Nutrinflow projekta noslēguma pasākums Somijā

2018-11-21 13:25:37

13-16.11.2018 piedalījāmies pojekta Nutrinflow lauku demonstrējumu apskatē  Loviisas reģionā, kurā Somijas partneri demonstrēja projektā īstenotos meliorācijas risinājumus. Savukārt 15. un...

Skatīt vairāk

Nutrinflow lauku diena Zviedrijā

2018-10-04 09:59:49

2018.gada 25.-27.septembrī ZSA pārstāves Zanda Melnalksne un Līga Krūklīte, kā arī ZSA valdes priekšsēdētāja vietnieks un SIA Mežacīruļi saimnieks Juris...

Skatīt vairāk

Nutrinflow projekta partneru tikšanās un Ailes strauta apskate 28.-29.08.2018

2018-08-30 12:20:34

Apskatījām jaunuzbūvētos vides elementus Ailes strautā (Nutrinflow projekts) 2018.gada 28. un 29.augustā notika projekta Nutrinflow partneru sanāksme, kurā piedalījās ZSA...

Skatīt vairāk

Nutrinflow eksperte Maira Dzelzkalēja-Burmistre piedalās ES Stratēģijas forumā Baltijas jūras reģionam

2018-06-15 12:36:52

2018.gada 4.-5.jūnijā, Tallinā, ZSA priekšsēdētāja vietniece un Nutrinflow eksperte Maira Dzelzkaleja-Burmistre piedalījās starptautiskajā Eiropas Savienības stratēģijas forumā Baltijas jūras reģionam...

Skatīt vairāk

Vai zini, kas ir meliorācija? – Nutrinflow pasākums

2018-04-24 11:24:29

Zemnieku saeima, projekta Nutrinflow aicina uz “Atvērtām dienām laukos”- pavasaris 2018. 4.maijā aicinām doties uz Zaļeniekiem, precīzas koordinātes 56°28’30.6″N 23°29’08.4″E Iepazīsim...

Skatīt vairāk

Nutrinflow seminārs par laistīšanas un apūdeņošanas sistēmām

2018-04-05 11:48:09

Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizē semināru par Ekonomiski un ekoloģiski efektīvām laistīšanas un apūdeņošanas sistēmām. Rīgā, AS “Latvijas Valsts...

Skatīt vairāk

Seminārs-diskusija: Starp mežu un lauku. Ātraudzīgie koki.

2018-02-27 18:16:05

Zemnieku saeima un Latvijas valsts mežzinātnes insitūts “Silava” 27.februārī organizēja semināru-diskusiju: “Starp mežu un lauku. Ātraudzīgie koki – papildus ekoloģiskais un ekonomiskais...

Skatīt vairāk

20.februāra Nutrinflow seminārs Smiltenē – PREZENTĀCIJAS

2018-02-20 09:37:55

2018.gada 20.februārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā tika uzklausīti...

Skatīt vairāk

Nutrinflow diskusija par ūdens apsaimniekošanu un barības vielu zudumiem

2018-02-02 17:00:58

2018.gada 2.februārī ZSA projekta Nutrinflow ietvaros organizēja diskusiju par ūdens apsaimniekošanu un barības vielu zudumiem. Darba kārtība

Skatīt vairāk

17.janvārī Nutrinflow projekta seminārs Zaļeniekos – PREZENTĀCIJAS

2018-01-17 15:52:06

2018.gada 17.janvārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā...

Skatīt vairāk

NUTRINFLOW seminārs-diskusija: Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana

2018-01-05 08:58:45

2018.gada 4.janvārī ZSA projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru-diskusiju: “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana”. Pasākumā piedalījās ZSA eksperti un organizācijas biedri. Zanda Melnalksne informēja...

Skatīt vairāk

NUTRINFLOW seminārs-diskusija: Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana plūdu risku mazināšanai

2017-12-22 08:31:10

2017.gada 21.decembrī ZSA projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru-diskusiju par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu plūdu risku mazināšanai. Tika diskutēts par projekta aktualitātēm,...

Skatīt vairāk

Nutrinflow konference Zviedrijā

2017-11-27 11:54:11

2017.gada 13.-15. novembrī ZSA pārstāves Zanda Melnalksne un Inga Bērziņa piedalījās projekta “Nutrinflow” starptautiskajā konferencē Zviedrijā. Atziņas no konferences var lasīt ŠEIT

Skatīt vairāk

Jelgavas novada pašvaldība iesaistās inovatīvā meliorācijas projektā

2017-10-20 15:10:38

Jelgavas novada pašvaldība, iesaistoties Vislatvijas līmenī unikālā projektā, veic Jelgavas novada Glūda pagasta Viesturciema Sodītes grāvja atjaunošanas būvdarbus. Projektā paredzēts...

Skatīt vairāk

Nutrinflow pilotteritoriju apskate un seminārs 3.-4.oktobris 2017

2017-10-05 11:55:51

2017.gada 2.-4.oktobrī semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties, kā praksē darbojas vides elementi meliorācijas sistēmās. 2.oktobrī norisinājās inovāciju komandas sanāksme, semināra...

Skatīt vairāk

Seminārs “Aktualitātes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā”

2017-09-13 08:23:34

2017.gada 12.septembrī ZSA projekta NUTRINFLOW ietvaros rīkoja semināru par aktualitātēm meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā. Plašāks info Darba kārtībā

Skatīt vairāk

NUTRINFLOW pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

2017-05-22 15:36:26

2017. gada 18. un 19. maijā ZSA pārstāvji piedalījās Central Baltic programmas projekta “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar...

Skatīt vairāk

Diskusija “Vietējā dialoga veicināšana”

2017-04-25 15:54:19

2017.gada 24.aprīlī Zemnieku saeimas pārstāvji tikās ar lauksaimniekiem kopējā diskusijā par vietējā dialoga veicināšanu. Darba kārtība      

Skatīt vairāk

ZSA piedalās Agronomu dienā 2017 ar projekta Nutrinflow prezentāciju

2017-04-20 13:23:14

2017.gada 19.aprīlī ZSA pārstāvji piedalījās LLU organizētajā Agronomu dienā 2017 un pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar informāciju par to “Kā noķert...

Skatīt vairāk

ZSA ar prezentāciju NUTRINFLOW projekta ietvaros piedalās Rāmavas izstādē “Pavasaris 2017”

2017-04-08 15:09:41

ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre piedalījās izstādē “Pavasaris 2017”, kas, kā ierasts, norisinājās Rāmavas izstāžu kompleksā. Piektdien, 07.04.2017. semināra...

Skatīt vairāk

Diskusija “Ražošanas plānošana iekļaujot praksē videi draudzīgus elementus”

2017-04-06 17:12:31

Ceturdien, 2017.gada 6.aprīlī ZSA organizēja tikšanos-semināru par ražošanas plānošanu, iekļaujot videi draudzīgus elementus. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar NUTRINFLOW projekta...

Skatīt vairāk

Projekta NutrInFlow darbi Ailes strautā

2017-03-20 15:53:37

Norisinās aktīvs darbs projektā “NutrinFlow”, kur, iesaistoties četrām institūcijām no Latvijas un partneriem no Somijas, Zviedrijas, tiek meklēti efektīvākie veidi, kā uzlabot ūdens kvalitāti,...

Skatīt vairāk

Seminārs par videi draudzīgu elementu ieviešanas stratēģiju graudaugu audzētājiem

2017-02-18 13:09:28

2017.gada 17.februārī  Zemnieku saeimas augkopji diskutēja par nākotnes izaicinājumiem graudkopībā. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka ir daudz dažādu risinājumu, kā problēmas...

Skatīt vairāk

NUTRINFLOW sanāksme Zviedrijā

2017-02-16 15:35:06

14.-15.februārī ZSA pārstāve Inga Bērziņa piedalījās projekta NUTRINFLOW sanāksmē Upsalā, Zviedrijā. Tika iepazīti Zviedrijas lauksaimnieku izaicinājumi meliorācijas objektu ierīkošanā –...

Skatīt vairāk

Zemnieku saeima Zaļajā nedēļā Berlīnē NUTRINFLOW

2017-01-22 12:24:33

19.-20.janvārī Zemnieku saeimas pārstāve Zanda Melnalksne piedalījās vairākos pasākumos Berlīnē Zaļās nedēļas ietvaros. Zaļā nedēļa ir ikgadēja starptautiska lauksaimniecības un...

Skatīt vairāk

Lauka diena “Tehnika aizaugušas zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā”

2016-12-02 15:21:26

3. novembrī ZSA organizēja Lauku dienu „Tehnika aizaugušas zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā”, kas notika zemnieku saimniecībā „Kalnavoti”, Kokneses novadā. Lauku...

Skatīt vairāk

Projekta NutrInFlow seminārs “Meliorāciju sistēmu apsaimniekošana”

2016-11-25 10:45:24

Videi draudzīgi un lauksaimniekus apmierinoši meliorācijas sistēmu risinājumi ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Baltijas jūras eitrofikācijas mazināšanā – tā pēc...

Skatīt vairāk

Zviedru pieredze augu barības vielu aizturēšanā

2016-11-15 12:37:30

2016. gada 10. novembrī Norčēpingā, Zviedrijas meteoroloģijas un hidroloģijas institūta (SMHI) telpās notika NUTRINFLOW projekta (http://nutrinflow.eu) ietvaros organizēts seminārs, kas bija fokusēts...

Skatīt vairāk

VARAM Tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums

2016-10-27

2016.gada 26.oktobrī VARAM tika organizēts tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums. Seminārā piedalījās arī...

Skatīt vairāk

Zemnieku saeima 8.oktobrī Rāmavā organizēja semināru par apkārtējās vides un darba drošību

2016-10-09 14:45:03

Biedrība Zemnieku saeima 8.oktobrī izstādes “Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta. Meža tehnika. 2016” ietvaros izstāžu kompleksā “Rāmava” organizēja un aicināja apmeklēt...

Skatīt vairāk

Somu eksperti dalās ar pieredzi Nutrinflow seminārā Somijā

2016-08-30 10:12:27

Augusta beigās projekta Nutrinflow vadošais partneris “ProAgria” organizēja semināru Somijā, kurā piedalījās arī pārstāves no ZSA. Somijas eksperti sniedza nelielu ieskatu darba...

Skatīt vairāk

Nutrinflow projekta ietvaros izveidotās Zantes mitrzemes apskate

2016-07-09 11:15:22

2016.gada 8.jūlijā ZSA pārstāvji, biedri un citi interesenti apmeklēja projekta Nutrinflow ietvaros izveidoto mitrzemi Zantē. Plašāks raksts Tukuma Neatkarīgo ziņu...

Skatīt vairāk

Seminārs par inovatīvu meliorāciju

2016-05-29 15:39:14

2016.gada 10.maijā Jelgavā ZSA priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzskalēja-Burmistre projekta “NUTRINFLOW” seminārā “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” dalībniekus iepazīstina ar ilgtspējīgu un videi...

Skatīt vairāk

Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana augkopībā

2016-05-22 17:20:13

Aicinām uz ZSA Lauku dienu š.g. 11. maijā Jaunpilī, SIA “Joži”, sākums 10:30  Dienas gaitā iepazīsim un praktiski pārbaudīsim: Kādas...

Skatīt vairāk

Seminārs par inovāciju ieviešanu augkopībā

2016-04-09 16:11:50

Zemnieku saeima aicina uz semināru Rāmavā izstādē “Pavasaris 2016”! • 8. aprīlī, piektdien plkst. 14.30 seminārs “Inovāciju ieviešana augkopībā” Darba kārtība:...

Skatīt vairāk

Nutrinflow projekta 5.aprīļa darba grupas sanāksme

2016-04-06 11:28:22

Lai pasargātu Baltijas jūru no piesārņojuma, jāievieš tāda meliorācijas sistēma, kur saglabātos dzīvo organismu daudzveidība un notiktu ūdens pašattīrīšanās. Projekta...

Skatīt vairāk

Lauksaimnieki analizē inovatīvus ūdens apsaimniekošanas veidus

2016-03-04 16:58:10

4. martā Jelgavas novadā, Zaļenieku pagastā notika projekta “Nutrinflow”  atklāšanas sanāksme, kurā Ailes strauta baseinā saimniekojošie lauksaimnieki tika iepazīstināti ar...

Skatīt vairāk

Lauksaimnieki analizēs inovatīvus ūdens apsaimniekošanas veidus

2016-03-02 11:00:17

4. martā, plkst. 10.00 Jelgavas novada, Zaļenieku pagasta “Pūteļkrogā” norisināsies projekta “NutrInflow” sanāksme. Biedrība ”Zemnieku saeima” aicina uz tikšanos Ailes...

Skatīt vairāk

Visiem patīk mitrzemes – seminārs Helsinkos

2016-02-28 10:18:06

Programmā “NutrInflow”, kurā, iesaistoties četrām institūcijām no Latvijas un partneriem no Somijas, Zviedrijas, trīs gadu laikā ir paredzēts atrast efektīvus ūdens apsaimniekošanas veidus, lai spētu...

Skatīt vairāk

NutrInFlow

2015-09-03

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma...

Skatīt vairāk

4.oktobrī plkst.14:00 izstāžu kompleksā Rāmava Zemnieku saeimas seminārs: “Jaunās tehnoloģijas Latvijas siltumnīcām, dārziem un laukiem – prezentāciju un diskusiju cikls”. Uzzini vairāk!