Organiskā mēslojuma izmantošana Dānijā

  • 2017-04-08 10:11:14

No 4. līdz 6.aprīlim 15 mūsu biedri un eksperti projekta “GreenAgri” ietvaros kopā ar kolēģiem no Igaunijas apmeklēja lopkopības saimniecības Dānijā.
Programmā:

  • Fermas apskate: Isbjerg Mølle, Varde, 620 liellopi un 460 ha zeme.
  • Århus Universitāte, Foulum. Pārtikas un lauksaimniecības izpētes institūts.

Søren Petersen.

  • Ferma: Jacob Gade, Skals. 250 liellopi
  • SEGES – Dānijas lauksaimniecības un saimniecību konsultatīvā sistēma https://www.seges.dk/om-seges

 
Dānija ir intensīva lopkopības valsts, kurā 90% no visa organiskā mēslojuma ir šķidrmēsli, 8% dziļās kūtis (izvāc 2x gadā), 1% virca, 1% ko izstumj no kūts katru dienu – cietmēsli kopā ar vircu. Lielākā daļa jeb 86% šķidrmēsli tiek iestrādāti pavasarī, 10% vasarā uz zālājiem un 4% rudenī. Šķidrmēslus pamatā uzglabā lagūnas tipa krātuvēs (80-90%) ar 10-12 mēnešu ietilpību. Lai samazinātu amoņjaka emisiju lagunām jābūt pārklātām, kā lētāko pārklājumu izmanto salmus vai dabīgo garozu. 46% no visiem šķidrmēsliem iestrādā tieši augsnē, 35% izmanto gumijas šlūtenītes un 19% papildus skābina ar sērskābi 2-3 l/uz m3. Skābināšanu tiek veikta slēgtās speciālās novietnēs, kurās samazina pH līdz 5,5, šķidrmēslu glabātuvē vai uz lauka (pie iestrādes augsnē).
Sakarā ar lielo dzīvnieku blīvumu, likumdošanā noteikti stingrāki noteikumi izkliedes termiņos un barības elementu – Slāpekļa (N) un Fosfora (P) devās saimniecībās, kurās ir vairāk kā 1,7 liellopu vienības uz ha. Max deva cūku mēsliem ir 170 kg N/ha/gadā. Liellopu mēsliem 170-230 kg/ha/gadā. Pēdējos 30 gados barības vielu izmantošana no organiskā mēslojuma ir nozīmģi uzlabojusies pateicoties precīzajām tehnoloģijām (pētījumi), likumdošanas nosacījumiem un lauksaimnieku izglītībai.
Dānijā 22% no lauksaimniecības zemes aizņem zālāji, no tiem 56% augu maiņas kultūra, 25% tiek izmantota ganībām slaucamām govīm. Dānijā saimniecības vidējais govju skaits ir 170 govis, videjais izslaukums virs 9000 kg.
Iepazināmies ar organisko mēslu apsaimniekošanu divās saimniecībās Isbjerg Mølle, Varde (620 liellopi un 460 ha zeme) Jacob Gade, Skals (250 liellopi). Århus Universitātes Foulum pārtikas un lauksaimniecības izpētes institutā ieguvām atziņas par zinātnieku ciešo sadarbību ar lauksaimniekiem pētījumu veikšanā un politikas veidošanā. Galvenās pētījumu tēmas: klimats un dabas resursi, apkārtējā vide un bioenergyija, biloģiskā lauskaimniecībam pārtikas ražošana un kvalitāte, augkopība. Institūtā strādā 90 zinātnieki ar grādiem un 68 PhD student. Izmēģinājumos iegūtie rezultāti tiek ātri pārnesti uz ražošanu, kā arī izglītoti jaunie lauksaimnieki.
Dānijas lauksaimniecības un saimniecību konsultāciju dienestā – SEGES (https://www.seges.dk/om-seges) iepazināmies ar tā augkopības nodaļas darbu. Konsultanti ikdienā konsultē audzēšanas tehnoloģijās, šķirņu izvēlē, augu aizsardzībā, mēslošanas līdzekļu pielietošanā, veic lauka izmēģinājumus un sniedz priekšlikumus likumdošanai. Kā piemēram, 2016.gadā izstrādāti 35 500 mēslošanas plāni, aptverot 2.1 milj.ha (80% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kā arī ierīkojuši 1 100 lauka izmēģinājumus ar mēslošanas līdzekļiem, pesticīdiem u.c.
Benita Virta (Z/s “Rubuļi”)
Laikam pats galvenais, ko es sen zināju, bet tagad redzēju savām acīm, ka viss jādara saprātīgi – nevar vispirms piecūkot vidi, kurā paši dzīvo un tad sākt tikai par to rūpēties. Dānijā, pēc manām domām, ir par daudz liels mājdzīvnieku skaits attiecībā pret zemes platību. Ne viss, kas ļoti labi darbojas Dānijā, darbojas arī Latvijā, kā piemēram – zemnieku konsultāciju centri. Ilona Miglāne: “SIA Lukas agro” agronome Brauciena laikā kārtējo reizi sapratu, ka lai arī visi esam Eiropas Savienībā, tomēr mūsu klimatiskie apstākļi, zemes sastāvs, u.c. ir dažādi. Piemēram, Dānijā 80% ir šķidrmēsli, manuprāt Latvijā ir nedaudz saimnniecības, lielākai daļai s-bu ir cietmēsli. Salīdzinot domāju, ka mūsu lopkopības, šķidrmēslu saimniecības nemaz nav sliktākas par dāņu saimniecībām, tomēr atšķirība Eiropas maksājumos, piena cenā, kā arī, protams, zemes maksās, ir milzīgas. Galvenais ieteikums tomēr man būtu politikas veidotājiem un Latvijas likumdošanas regulu rakstītājiem, nedrīkst “akli” pārņemt dāņu lauksaimniecības noteikumus, ņemot vērā, ka Dānijā ir liels lopu blīvums, vieglas, smilšainas augsnes, un viņi mēģina atjaunot ekoloģisko līdzsvaru, kurš ir izjaukts ar tik ļoti intensīvu lauksaimniecību iepriekšējos periodos.
Indulis Ieviņš (SIA “LLU MPS Vecauce”)
Sapratu no kurienes tām „dīvainajām idejām” LAD maksājumu noteikumos un citām nejēdzīgajām prasībām no vides dienesta „aug kājas”. Būtībā dāņu radīto problēmu cēloņi un risinājumi tiek automātiski pārcelti uz Latviju – bez pielāgošanas esošajai situācijai un pamatā bez reālas Latvijas situācijas analīzes. Sapratu, ka Latvijai vēl ir milzīgas iespējas palielināt lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un produktivitāti. Dāņi skaidri un viegli uztverami izklāstīja viņu dabas piesārņošanas problēmas, cēloņus un viņu pielietotos risinājumus ne tikai ar „kas jādara lai situāciju labotu”, bet arī „kāpēc jādara tieši tā”. Tieši šī viegli uztveramie skaidrojumi noveda pie atziņas, ka mums Latvijā tiek uzspiests „kas jādara” bez paskaidrojuma „kāpēc tieši tā” un bez sapratnes „vai mums tā tiešām vajag?”
Arnis Kristapsons (Z/s “Bukas”)
Tika apskatīta brīnišķīga ferma, kura tiek audzētas Šveices un Džērsijas šķirnes govis. Galvenā atziņa, ka Latvijā nemaz nepiedāvā un nepopularizē Džērsijas šķirnes govis, tas liek aizdomāties, kādas govis nākotnē turēt mūsu saimniecībā? Latvijā vēl ir tendence uz piena kvantitāti (Holšteina šķirnes), nevis kvalitāti- olbaltums, tauku saturs pienā. Fermā bija aplūkojama pilna automātiskā lopu barošana, kas Latvijā nav izplatīta. Latvijā pie darba spēka trūkuma, tas ir ļoti aktuāli. Runājot par organisko mēslojumu, Latvijā vēl šo problēma, ka organiskais mēslojums ir pāri pārēm, nedraud, jo mums nav tāds lopu blīvums uz vienu ha. Mēs varam pārņemt mēslu iestrādāšanu laikus, kura brīdī izvest uz lauka un kādām kultūrām.
Raksts ZSA žurnālā – Mēslu problēmas Dānijā
greenagri_interreg_ERAF_rakstiemGreenAgri projekta partneru tikšanās Tartu 6.-7.jūnijā

2018.gada 6.-7.jūnijā Igaunijā, Tartu norisinājās projekta GreenAgri partneru tikšanās. Programma ŠEIT

Skatīt vairāk

Lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemi

Biedrība „Zemnieku saeima” 24.augustā aicina visus interesentus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz trīs Ziemeļvidzemes lauksaimniecības uzņēmumiem un Smiltenes tehnikumu. Pasākuma...

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta ietvaros igauņu lauksaimnieki apmeklē piensaimniekus Vidzemē

19.-20.aprīlī Zemnieku saeima kopā ar Igaunijas lauksaimniekiem, projekta “Green Agri” ietvaros ciemojās pie vairākiem piensaimniekiem Vidzemē, kuri dalījās savā saimniekošanas pieredzē. Plašāk...

Skatīt vairāk

Nākotnes tendences agrovides pasākumos lauksaimniecībā: GreenAgri seminārs

2018.gada 28.novembrī Cēsīs norisināsies kopīgais seminārs par nākotnes tendencēm agrovides pasākumos lauksaimniecībā.  Vieta: Pils laukums 9, Cēsis Semināra programma pieejama ŠEIT

Skatīt vairāk

GreenAgri partneru sanāksme Tartu

GreenAgri projekta sanāksme notika 17.-18.oktobrī Tartu. Darba kārtība pieejama ŠEIT

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta partneru tikšanās 23.08.2018.

23.08.2018. “Valguma pasaulē” norisinājās GreenAgri projekta partneru sanāksme. Kopā ar projekta partneriem plānojām turpmākos projekta pasākumus: Igaunijas lauksaimnieku pieredzes apmaiņas...

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta partneru tikšanās 10.01.2018.

Šodien mūsu birojā notika projekta GreenAgri sanāksme! Kopā ar projekta partneriem no Igaunijas saplānojām darbus nākamajam pusgadam! Būs gan izglītojoši...

Skatīt vairāk

Seminārs cūku audzētājiem 1.decembrī, Igaunijā

2017.gada 1.decembrī Igaunijā, Aretuse 2, Märja, Tartu novadā tika organizēts seminārs cūku audzētājiem projekta GreenAgri ietvaros.  PROGRAMMĀ: Piektdiena, 01.12.2017. 10:45 –...

Skatīt vairāk

Pieredzē pie lauksaimiekiem Kurzemē

2017.gada vasarā Zemnieku saeima projekta GreenAgri CB272 ievaros organizēja vairākus lauksaimnieku pieredzes apmaiņas braucienus. Vienā no braucieniem devāmies bagātināt savu...

Skatīt vairāk

GreenAgri vadības grupas tikšanās

2017.gada 28.septembrī Igaunijas pilsētā Polvā norisinājās projekta GreenAgri vadības grupas tikšanās. Tikšanās laikā projekta koordinatore Silja Lehtpuu prezentēja projekta starpposma rezultātus, projekta...

Skatīt vairāk

Lauku diena: Videi draudzīgas cieto kūtsmēslu izkliedes tehnoloģijas

Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima“ 29.septembrī Igaunijā, SIA Põlva Agro organizē lauku dienu „Videi draudzīgas...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sēliju

Saulainā 25. maija rītā vairāk kā 40 cilvēku sastāvā devāmies pie Sēlijas lauksaimniekiem, lai gūtu pieredzi un jaunas atziņas, kuras pēc tam lauksaimnieki...

Skatīt vairāk

GreenAgri darba grupa 21.04.2017.

21.aprīlī notika diskusija darba grupa graudu audzētājiem vides politikas jautājumos saimniekošanas stratēģiju un sadarbības risinājumu nodrošināšanai.     

Skatīt vairāk

Organiskā mēslojuma izmantošana Dānijā

No 4. līdz 6.aprīlim 15 mūsu biedri un eksperti projekta “GreenAgri” ietvaros kopā ar kolēģiem no Igaunijas apmeklēja lopkopības saimniecības...

Skatīt vairāk

Izvēlētas “GreenAgri” demonstrējumu saimniecības

Pirmdien, 29.februārī Pērnavā Zemnieku saeima piedalījās projekta GreenAgri uzraudzības grupas sanāksmē. Tikšanās laikā uzraudzības grupas locekļu apstiprināja 10 Latvijas un...

Skatīt vairāk

Latvijā tiks vērtētas jaunas mēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas

  28. februārī, Pērnavā notika biedrības “Zemnieku saeima” un Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameras kopprojekta “GreenAgri” uzraudzības grupas sanāksme. Tikšanās...

Skatīt vairāk

GreenAgri conference – presentations

Below are the presentations for the Green Agri conference “Agri-Environmental requirements and efficient management of organic fertilizers in BSR countries”...

Skatīt vairāk

13.12.2016. GreenAgri vadības un darba grupas tikšanās

Vadības grupas un darba grupas sanāksme projekta GreenAgri ietvaros  Dienas kārtība ECAC birojs, Vilmsi 53g, Tallina 11:30 Rīta kafija, uzkodas...

Skatīt vairāk

GreenAgri

Projekta saturs: Projekta “GreenAgri” mērķis ir samazināt augu barības vielu noplūdi no lauksaimnieciskās darbības Baltijas valstīs. Lai sasniegtu mērķi, projekta...

Skatīt vairāk

Seminārs “Inovāciju ieviešana piensaimniecībā”

2016.gada 9.aprīlī ZSA piedalījās Rāmavas izstādē “Pavasaris 2016”, kurā pārrunāja dažādus ar inovācijām saistītus jautājumus: Vai inovāciju ieviešana uzņēmumā var...

Skatīt vairāk

Seminārs konsultantiem “Augsnes pārvaldības sistēmas”

2017.gada 24.februārī ZSA projekta GreenAgri ietvaros organizēja semināru konsultantiem “Augsnes pārvaldības sistēmas”. Par slāpekļa un fosfora kustību augsnē, mēslošanas plānu...

Skatīt vairāk

13.janvāra seminārs “Aktualitātes lauksaimniecības un vides nozarēs”

2017.gada 13.janvārī Jēkabpils LLKC konsultāciju birojā norisinājās Zemnieku saeimas rīkotais seminārs “Aktualitātes lauksaimniecības un vides nozarēs”. ZSA lopkopības eksperts Raimonds...

Skatīt vairāk

Seminārs-sanāksme par aktualitātēm piena lopkopības un vides jautājumos

2016.gada 1.decembrī Lojā, Sējas novadā norisinājās seminārs-sanāksme piena ražotājiem, kurā tika spriests par aktualitātēm piensaimniecībā – pašreizējo situāciju un nākotnes...

Skatīt vairāk

GreenAgri darba grupas sanāksme ar igauņu partneriem

07.02.2017. Salacgrīvā notika GreenAgri darba grupas sanāksme. Darba grupā kopā ar igauņu partneriem darbojās ZSA pārstāves Zanda Melnalksne un Inga...

Skatīt vairāk

VARAM Tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums

2016.gada 26.oktobrī VARAM tika organizēts tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums. Seminārā piedalījās arī...

Skatīt vairāk

Latvijas un Igaunijas lauksaimnieki vienojas kopējā projektā

15. – 16. februārī Jelgavā notika biedrības “Zemnieku saeima” un Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kameras kopīgi veidotā projekta “GreenAgri” konference...

Skatīt vairāk

Pieredzē pie lauksaimniekiem Ziemeļvidzemē

2017.gada 24.augustā norisinājās Zemnieku saeimas rīkotais izbraukuma seminārs uz Ziemeļvidzemi projekta GreenAgri CB272 ietvaros. Viesojāmies gan pie ogu audzētājiem un...

Skatīt vairāk

8.martā Bulduru dārzkopības vidusskolā Zemnieku saeimas kongress – konference, priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas! Sākums plkst.10:00