Projekta „Baltic Compact” darba grupa Latvijā

No 28. līdz 30.maijam Zemnieku saeimas projektu vadītāja Zanda Krūklīte un priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja kopā ar partneriem no Skandināvijas valstīm un Dānijas intensīvi strādāja projekta „Baltic Compact” aktivitāšu īstenošanā.

Šobrīd projekta galvenais uzdevums ir popularizēt vidi saudzējošas meliorācijas tehnoloģijas valstīs ap Baltijas jūru, kā arī biogāzes procesu pilnveidošanu, lai pēc iespējas veicinātu kūtsmēslu un atkritumproduktu pārstrādi biogāzē. Iesaistot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) MPS „Vecauce” ražotni kā demonstrējuma vietu, tika meklēti risinājumi kukurūzas skābbarības aizstāšanai pārstrādājamā substrātā. Darba sanāksmē tika sagatavots aktivitāšu plāns tuvākajam pusgadam, paredzot seminārus gan lauksaimniekiem, gan projektētājiem, gan valsts institūciju darbiniekiem. Nākamā gada sākumā Rīgā notiks starptautiska konference, kurā kopā ar Skandināvijas pētniekiem un lauksaimniekiem mēģinās izprast kontrolētās drenāžas un līdzīgu vides tehnoloģiju izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos.