Projekta Baltic Slurry Acidification 2.darba pakas grupas tikšanās Zviedrijā

Projekta 2. Darba pakas (WP 2)  darba grupas sanāksme Zviedrijā

(adrese: Uppsala, Ultunaallēn 4, Sweden)

No 29. – 30. janvārim Upsalā, Zviedrija notika BSA (Slāpekļa zudumu samazināšana) WP 2 darba grupas sanāksme. Darba grupā piedalījās ZSA lopkopības eksperts Raimonds Jakovickis.

Sanāksmē tika pārrunāti Baltijas jūras reģionu valstu projektā iesaistīto partneru šķidrmēslu titrēšanas rezultāti, lauka demonstrējumi un pārrunāti citi jautājumi.

Titrēšanas rezultāti šķidrmēsliem dažādās valstīs ir atšķirīgi.  Rezultātus ietekmē dzīvnieku suga, sausnas saturs šķidrmēslos, apkārtējās vides temperatūra. Par iegūtajiem atšķirīgajiem rezultātiem kolēģi no citām projektā iesaistītajām vēl nekādus secinājumus izdarīt nevar. Izmēģinājumi turpināsies. Latvijā titrēšanu veica projekta partneris “Lauku Agro”.  Iegūtie rezultāti uzrāda, ka lai samazinātu cūku šķidrmēslos pH no 7,2 līdz 6,4 ir nepieciešams 3 litri sērskābes uz 1000 l šķidrmēslu.

Polijas un Zviedrijas sadarbības partneri veic pētījumu, kur tiek pētīta skābināto šķidrmēslu ietekme uz betonu. Izmēģinājumi turpinās. Pētnieki informē, ka literatūrā ir minēts, ka šķidrmēsli betonam izraisa koroziju, kad pH pārsniedz 12,5.

IMG_1322 IMG_1327

IMG_1331

 

Baltic_Slurry_Interreg_bigger_EU_logo_print_Easy-Resize.com


Saistīti raksti