Leonardo da Vinci projekts “Vietējo un reģionālo produktu mārketinga veicināšana” (PROUDFARMER)

Projekta darbības laiks 10.2008. – 09.2010

Esam uzsākuši starptautisku projektu vietējo zemnieku ražoto produktu tirdzniecības veicināšanai.

flag12 flag3

Šajā sadaļā ievietosim informāciju, ko lauksaimniekiem  izmantot, rūpējoties par savas produkcijas tirdzniecību patērētājiem. Šobrīd aicinām ielūkoties PVD sagatavotajā kopsavilkumā, kādi nosacījumi jāpilda zemniekiem, kas vēlas tirgot savus produktus tieši patērētājiem – informācija par zemnieku tirgiem.

Projekta galvenais mērķis ir lauku teritoriju ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot profesionālās izglītības un mūžizglītības kvalitāti un pievilcību.

Projekta uzdevums ir veikt zināšanu pārnesi un izstrādāt metodoloģiskos mācību instrumentus mārketingā, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo produktu popularizēšanu un marketingu, veicinot dažādu pušu iesaistīšanos.

Paredzamie projekta rezultāti: izstrādāti metodoloģiskie mācību instrumenti mārketingā (profesionālās un mūžizglītības programma, mācību līdzeklis, darba burtnīca un interneta mācību līdzeklis) un visās projekta partneru valstīs apmācīti pasniedzēji, kas tālāk mācīs lauksaimniekus, uzņēmējus, mācību iestāžu audzēkņus, kā veikt marketingu lauksaimniecības nišas produktiem un produktiem ar vietējo vai reģionālo identitāti. Iesaistot dažādas puses, uzlabota profesionālās un mūžizglītības kvalitāte un pievilcība.

Projektā iesaistīti seši partneri no Latvijas, Francijas, Slovēnijas, Rumānijas un Itālijas.

Projekta mērķgrupas ir pasniedzēji un konsultanti mūžizglītības un profesionālās izglītības institūcijās, lauksaimnieki un lauku uzņēmēji, mācību iestāžu audzēkņi un studenti, valsts institūcijas.

Projekta rezultāti un visi materiāli būs pieejami ProudFarmer sadaļā “Zemnieku saeimas” mājaslapā, kas kalpos par praktiskas informācijas un zināšanu avotu visām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši lauku uzņēmējiem.

Projekta numurs 2008-1-LV1-LEO05-00131, projekta summa EUR 286 122, no tā piešķīruma summa EUR 214 590.
Noslēguma konferences prezentācijas:

Karel Charvat, Czech Republic – FutureFarm vision, Social Media

Maija Sirvide, Latvia – Piloting_Proud Farmer_MS

Italia – ExploitationMTTM_Final Conference_CONFAO

Livija Zarina, Latvia – Case staudy Trikatas KS

Inga Berzina, Latvia – Final_conference_General

Inga Berzina, Latvia – Final_conference_MTTM

Slovenia – Final_Conference_SI

France – Final_ Conference_FR

Italia – Final Conference_IT

Trikatas siers, Latvia – Trikata KS prezentacija

Maija Sirvide, Latvia – Final_conference_Discussion

Sīkāka informācijas par projektu – šeit (EN)

Proudfarmer


Saistīti raksti