Province par Medību likuma grozījumu gaitu

Video: http://www.ltv.lv/video/province/16408/province.-jakti-uz-vakti/

Jauno Medību likuma grozījumu gaidās kaislības ir izvērtušās ne mazākas kā riesta laikā. Vieni uzskata, ka pēc jaunās redakcijas iestāsies visatļautība un zvēri tiks izšauti pa tīro, kā 90 gadu sākumā, otri – no zvēriem laukos jau tā nav nekāda glābiņa, tik posts vien. Vieni domā, ka jau esošam likumam nav ne vainas un grozījumi vajadzīgi tikai dažiem lielajiem zemes īpašniekiem, otri – ka pašas mednieku biedrības ir senas padomju paliekas, kurām rūp tikai savas trofejas. Vārdu sakot, tiek lauzti medību šķēpi un dalīta vēl nenomedītā valsts zvēra āda.