PVD un LDC informācija par aktualitātēm piena un gaļas ražotājiem

14.martā Zemnieku saeimas biroja vadītāja Ilze Meržvinska piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas rīkotajā piena nozares kooperatīvu sanāksmē, kur kooperatīvu vadītājus par aktualitātēm nozarē informēja PVD ģenerāldirektors M.Balodis un pārstāvji no Lauksaimniecības datu centra.

Pārtikas un veterinārais dienests un LDC uzsvēra sekojošus jautājumus:

–          Ņemot vērā, ka Latvijas ir pasludinājusi sevi par brīvu valsti no atsevišķām slimībām (kā bruceloze, leikoze u.c.), tad, lai šo statusu saglabātu, ir jāveic obligātās pārbaudes ne mazāk kā 5% attiecīgās nozares saimniecībās. Diemžēl 2012.gadā esam veikuši tikai 38% no nepieciešamajām pārbaudēm un, ja tuvākajā laikā neapsekosim nepieciešamo saimniecību skaitu, tad Latvija var zaudēt šo statusu. PVD aicināja tās saimniecības, kas ir izraudzītas kā apsekojamās saimniecības, nodrošināt šo izmeklējumu veikšanu.

–          PVD informēja par notikušajām sarunām ar Krievijas Pārtikas un veterināro dienestu. Ņemot vērā, ka Eiropas savienības dalībvalstīs ganāmpulkos ir atklāts „Šmalenberga” vīruss, Krievija ir noteikusi prasības attiecībā uz dzīvo liellopu, aitu un kazu eksportu, kas paredz obligātu 21 dienas karantīnas laiku, kā arī analīžu veikšanu. Gadījumā, ja dzīvniekiem tiek atrasts šis vīruss, tad attiecīgo dzīvnieku nedrīkst eksportēt uz Krieviju. „Šmalenberga” vīruss nav kaitīgs cilvēkiem, bet dzīvnieki, pārslimojot to, iegūst imunitāti. Slimību pārnēsā insekti un Latvijā pašlaik ir konstatēti aptuveni 60 saslimšanas gadījumi – pamatā briežiem.

–          Par piena kvalitātes datu bāzi. Pašlaik šī datu bāze strādā testa režīmā un ir apkopoti pirmie rezultāti. No visiem datu bāzē uzskaitītajiem ražotājiem, 167 būtu jāuzliek aizliegums nodot pienu (salīdzinājumam, pa visu 2012.gadu tika uzlikti 109 aizliegumi), bet  gandrīz 700 – būtu jāuzliek ierobežojums. PVD norādīja, ka nepieciešams Ministru kabineta noteikumos noteikt, ka datu bāze strādā darba režīmā, lai varētu izmantot tajā apkopotos datus un veikt reālās darbības, lai nekvalitatīvs piens nenonāktu tālāk apritē. Šobrīd ir situācija, kur ražotājs nereti neziņo par aizliegumu, bet piena pircēji ignorē uzliktos aizliegumus.

Un vēl sanāksmē tika saņemts gandrīz 100% apgalvojums, ka Latvija šogad piena kvotas nepārpildīs!