Sadarbība: lopbarības ražošana cūkkopībai

Biedrība “Zemnieku saeima” kopā ar citiem sadarbības partneriem uzsāk dalību projektā

„Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā”

Projekta Nr. 18-00-A01612-000015

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.12 apakšpasākuma:

“Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis:  Iesaistot plašu starpnozaru ekspertu loku, rast jaunus risinājumus, lai sekmētu lauksaimniecības uzņēmumu spēju efektīvāk audzēt vietējās lopbarības izejvielas, galveno uzsvaru liekot uz sojas un miežu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidi. Lai varētu aizstāt importētās, tostarp, sintētiskās lopbarības izejvielas ar vietējās izcelsmes produktiem, un lai rastu efektīvākus lopbarības ražošanas risinājumus cūkkopības nozares konkurētspējai. Risinājumi balstīsies gan eksperimentālā pieredzē, gan ekonomikā analīzē.

Projektā sasniedzamie rezultāti, proti, lauksaimniekiem tiks piedāvātas:

1)dažādos Latvijas reģionos aprobētas un ekonomiski izvērtētas sojas audzēšanas tehnoloģijas, t.sk., ieteikumi sojas šķirņu izvēlei un piemērotākā agrotehnika konvencionālai un bioloģiskai saimniekošanai;

2) jaunas vietējās miežu , t.sk., kailgraudu šķirnes un ekonomiski izvērtēti to audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi mērķtiecīgai lopbarības graudu ražošanai;

3) ieteikumi vietējās sojas pārstrādei, izmantojot ekstrudēšanu un zināšanas par iegūto sojas raušu iekļaušanu cūku ēdināšanā atbilstoši vecumam un fizioloģiskajam stāvoklim;

4) zināšanu bāze augkopības sektora saimniecībām – ekonomiski argumenti par lopbarības izejvielu (t.sk., sojas, lopbarības miežu u.c.) ražošanas salīdzinošajiem ekonomiskajiem rezultātiem saimniecību ražošanas stratēģijas izveidei.

Projekta EIP darba grupa:

Vadošais partneris – Agroresursu un ekonomikas institūts

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība “Rubuļi”

Vārves pagasta zemnieku saimniecība “Stepnieki-II”

Grundzāles pagasta zemnieka saimniecība “Jaunkalējiņi”

Zirņu pagasta zemnieku saimniecība “Bebri”

SIA “BioGus”

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”

SIA “LRS Mūsa”

SIA “AKPC”

SIA “EDO Consult”

SIA “Kviešu Putni”

Biedrība “Zemnieku Saeima”

Kooperatīvā sabiedrība “Latvijas cūku audzētāju asociācija”

Projekta īstenošanas periods 2018. gada 1. februāris – 2021. gada 31. jūlijs

 

Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm mūsu mājas lapā kā arī vadošā partnera AREI mājaslapā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

sojas_logoimageedit_1_4069836817

 

 


Saistīti raksti