Saeimas deputāti iepazīstas ar kooperatīvu darbu un saimniecību izaugsmi

Lai Saeimas deputāti atbalstītu kooperāciju ne tikai darbos, bet arī vārdos, lauksaimnieku organizācijas aicinājušas Saeimas deputātus apmeklēt kooperatīvus, tādējādi parādot kooperatīvu lomu lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības veicināšanā.

Tieši kooperatīvu veiksmīgā attīstība sekmējusi lauksaimniecības produktu eksporta „sprādzienu” – pēdējos gados uzrādot gandrīz 40% pieaugumu gadā un tuvojās apjomam 1 miljarda latu vērtībā. Augstāko eksporta apjomu nozare sasniedza 2010. gadā, nozares eksports izvirzījās par otru svarīgāko galvenajās preču grupās, piekāpjoties koksnes un metālizstrādājumu eksportam, stāsta Juris Lazdiņš, Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs. „Šādus eksporta rezultātus krīzes laikā iespējams panākt tikai un vienīgi kooperējoties. Nav saprotams vai Saeimas deputāti negrib saprast vai nav spējīgi saprast, ka kooperācijas attīstība nozarēs ne tikai stiprinās pašas nozares konkurētspēju, bet tieši un konkrēti ietekmēs valsts budžetu nodokļu nomaksas veidā”, stāsta Lazdiņš.

Lauksaimnieki jau informēja, ka 21.jūnijā Saeimā 3.lasījumā tika noraidīts likumprojekts „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” un atgriezts Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Pamatā deputāti neatbalstīja priekšlikumu paredzēt kooperatīvās sabiedrības padomei tiesības ievēlēt un atsaukt valdi. Tāpat bija jūtama pretestība pret kooperācijas attīstību mežsaimniecības nozarē. Lauksaimnieku un mežsaimnieku organizācijas uzskata, ka Saeimas sēdē deputāti parādīja, ka diskusijas un argumenti, ko Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē pauda lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperatīvu pārstāvji, nav sadzirdēti. Piemēram, priekšlikums paplašināt padomes tiesības ir aktuāls, jo kooperatīvā, kurā ir biedru skaits sasniedz vairākus simtus, padome daudz labāk spēj novērtēt, vai esošā valde strādā pietiekami efektīvi, nekā biedri, kas  sanāk kopā iespējams tikai vienu reizi gadā. Kooperācijas attīstība meža nozarē ir sākuma stadijā un nepieciešams politisks atbalsts, lai kooperācijas kustība veiksmīgi turpinātos.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons par plānoto deputātu vizīti kooperatīvos un kooperatīvu biedru saimniecībās: „Vēlamies, lai deputāti izvērtē sasniegto un saprot, cik daudz vēl darāmā. Viennozīmīgi – lai veiksmīgi uzsākto turpinātu, ir nepieciešams atbalsts valstiskā līmenī. Tas nozīmē, ka nevajadzētu nākotnē likt kooperatīviem tādus šķēršļus, kā tas notika ar grozījumu neapstiprināšanu Kooperatīvo sabiedrību likumā. Vizītes laikā aicinām deputātus ieklausīties, ko zemnieki domā par kooperāciju, jo tas ir kooperatīvu stingrais pamats. Ja gribam saglabāt konkurētspējīgu lauksaimniecību un  nodrošināt attīstību ne tikai dažām, bet daudzām, pie tam ne tik lielām saimniecībām, kooperācija zemnieku starpā visādos veidot ir jāatbalsta.”

Pēc Saeimas sēdes jāsecina, ka atsevišķiem Saeimas deputātiem trūkst izpratnes par meža nozares lomu Latvijas tautsaimniecībā un meža īpašnieku kooperatīvu darbības potenciālo pozitīvo devumu nozares attīstībā. Par to liecina izteikums „mežrūpniecība, mežsaimniecība, kas ir viens no lielākajiem tautsaimniecības sektoriem, faktiski nodokļus maksā ārkārtīgi nelielā apmērā”.

Attiecībā uz mežsaimniecību LPKS „Mežsaimnieks” pārstāvis G.Rozentāls skaidro, ka tieši kooperatīvi ir būtisks instruments pelēkā tirgus īpatsvara mazināšanai koksnes un mežsaimniecisko pakalpojumu tirgū, jo atšķirībā no privātpersonām tie nevar strādāt pelēkajā tirgū.  Savukārt Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss norāda, ka 2011. gadā valsts budžetā koka produktu ražotāju iemaksas veidoja 22% no apstrādes rūpniecībā iegūtajiem darba algas nodokļiem un 39% no iekasētā peļņas nodokļa.

Iepazīsties ar kooperatīvu darbu un saimniecībām, kas gadiem ir kooperatīvu biedri, dosies Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāts Eduards Smiltēns, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti: Vjačeslavs Dombrovskis, Jānis Dūklavs un Ivars Zariņš. Piedalīsies arī Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes locekļi Uldis Krievārs un Arnis Burmistris. Zemnieku Saeimas (ZSA) vadība Juris Lazdiņš, Maira Dzelzkalēja un Mārtiņš Trons. Kā arī LPKS „Mežsaimnieks” pārstāvis Grigorijs Rozentāls.

Dienas 3. jūlija programma:

09.00 – Izbraukšana no ZM

10.00 – 11.00 – SIA „Latvijas piens” rūpnīcas apmeklējums

11.30 – 14.30 – LPKS “Latraps” apmeklējums

15.00 – 15.30 – z/s „Vilciņi” apmeklējums, augkopības saimniecība, Zaļenieku pagasts

16.00 – 16.30 – z/s „Mežacīruļi” apmeklējums, piena lopkopības saimniecība, Zaļenieku pagasts

17.20 – 18.00 – A/S „Jaunpils pienotava” apmeklējums un tikšanās ar LPKS „Piena ceļš” pārstāvjiem

19.00 – ierašanās Rīgā

Aicinām masu mediju pārstāvjus piedalīties iepazīšanās braucienā un iepazīties ar kooperācijas sasniegumiem Latvijā.

Lauksaimnieku organizācijas atgādina, ka valdības deklarācija paredz atbalstīt uzņēmumu kooperāciju lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē un arī atsevišķu partiju programmās kā viens no galvenajiem mērķiem ir minēta kooperācijas veicināšana.

„Zatlera reformu partija” mērķis ir nodrošināt nozares izaugsmi un konkurētspēju lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produkcijas ražošanā, kuru plānots panākt veicinot nediskriminējošas kooperatīvas sadarbības padziļināšanu un paplašināšanu ražotāju tirgus spēka vairošanai un saimnieciskās darbības izmaksu mazināšanai visās agrobiznesa nozarēs, īpašu uzmanību veltot salīdzinoši mazāko saimniecisko vienību piesaistei kooperācijas sistēmās.

„Vienotība” paredz ar valsts subsīdiju palīdzību mērķtiecīgi atbalstīt lauksaimniecības kooperāciju, tai skaitā pakalpojumu kooperatīvu tālāku attīstību, saimniecību tālākai modernizācijai un ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, taisnīgākas ražotāja cenas panākšanai un saimniecību eksportspējas paaugstināšanai, lai nodrošinātu optimālu resursu izmantošanu lauksaimniecības produktu pirmapstrādē un tālākā pārstrādē.

Papildu informācija:
Mārtiņs Trons
Zemnieku Saeima
tālr. 67027044
mob. 29805456
E-pasts: martins.trons@zemniekusaeima.lv