Sāk pieņemt platību maksājumu iesniegumus

Lauku atbalsta dienests (LAD) šonedēļ sācis pieņemt lauksaimnieku iesniegumus platību maksājumiem 2011.gadā.

Tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, bet vēl nav kļuvuši par LAD klientiem, jāreģistrējas tajā LAD reģionālajā lauksamniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas lielākā apsaimniekojamā lauksamniecībā izmantojamās zemes platība.

Visās reģionālajās pārvaldēs pieejama platību maksājumu iesnieguma 2011.gadā veidlapa ar pielikumiem, kā arī informatīvie materiāli. Savukārt konkrētajam pretendentam sagatavotas lauku bloku kartes var saņemt tajā pārvaldē, kurā platību maksājumu iesniegums tika iesniegts pērn.

Platību maksājumu iesniegums un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām jāiesniedz līdz 2011.gada 16.maijam. Iesniegumi tiks pieņemti arī līdz 10.jūnijam, tomēr tad tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu.