Sākas pieteikšanās LEADER atbalstam

Pavasara darba steigā neaizmirstam, ka šodien sākās pieteikšanās atbalstam LEADER vietējās attīstības un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas projektiem.

Kārta atvērta no 07.05.2015 līdz 07.06.2015

Vairāk informācijas lasiet: http://ejuz.lv/3ax