Sākums dienasgrāmatai par darbu Zemnieku saeimā

Sīkākam ieskatam mūsu ikdienas darbā, sākam veidot dienasgrāmatu par norisēm un aktualitātēm, sanāksmēm un darba grupām.

Otrdiena, 29.jūlijs Zemnieku saeimā.

Vakar notika sarunas ar Zemkopības ministriju par lauku saimniecību modernizācijas nosacījumiem. Pārsteidzošā kārtā Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija (organizācija, kura apvieno stipri lielus uzņēmumus, vidēji divreiz lielākus nekā vidējais Zemnieku saeimas biedrs) ārkārtīgi iestājās, lai atceltu ierobežojumu piena lopkopībā būvēt mazākas kūtis par 50 lopiem. Pietam, Zemkopības ministrija šāda ierobežojuma atcelšanu saimniecībās, kurās realizēti standartu sasniegšanas projekti, jau daļēji akceptējusi, sagatavojot atbilstošus modernizācijas nosacījumu grozījumus un nosūtot tos izvērtēšanai uz Valsts sekretāru sanāksmi. Skumji, ka dodot signālu piena lopkopējiem, lai droši būvē arī mazas kūtis, paralēli netiek sniegta informācija, ka 2015.gadā ir gaidāma kvotu atcelšana, kas ticamākais izraisīs ilgstošu piena cenu kritumu. Lielai daļai no uzņēmumiem, kuros nu tiktu ieguldīti līdzekļi, ticamākais būs grūti pielāgoties zemākām piena cenām. Turkāt, jāņem vērā, ka modernizācijas pasākuma ietvaros visi konkurēs uz vienu un to pašu naudu. To naudu, kas jau tagad iztrūkst. Taču sarunas par šo nosacījumu vēl būs.

Vakar arī bija darba grupa par agroķīmiskajām analīzēm. Zemkopības ministrija grib noteikt normatīvajos aktos Agroķīmisko pētījumu centru kā sabiedriski atbalstītu agroķīmisko analīžu veicēju. Stāstā ir labā ziņa – tad, iespējams, nebūtu jāgaida gandrīz gadu rindā pēc analīžu rezultātiem. Sliktā ziņa – tādā gadījumā ar garantiju agroķīmisko pētījumu veikšanas jomā nebūtu konkurences, lai gan tieši tagad Latvijā beidzot parādās uzņēmumi, kas gatavi sniegt alternatīvu pakalpojumu. Kā zināms, ar noteikumu spēku nostiprinātu valsts subsidētu konkurentu cīnīties ir grūti, pat ja atšķiras pakalpojumu kvalitāte.

Vakar nodevām papildinājumus Vides ministrijai iesniegtam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības dipusējā finanšu instrumenta projektam “Atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā”. Trīs dienas esam pavadījuši labojot tehniskus, maznozīmīgus sīkumus, kuriem normālās valstīs pat nepievērstu uzmanību (Piemēram, kādā kārtībā sarakstīts vieta, datums, paraksts, apstiprinot kopijas pareizību, skaidrojot, gada pārskats saskaņā ar Latvijas likumdošanu drīkst būt no jūlija līdz jūlijam, nevis tikai no janvāra līdz janvārim utml.) Šī ir kārtējā reize, kad uz savas ādas var pārliecināties, slīdzinājumā ar to, ko prasa citu fondu vērtētāji, Lauku atbalsta dienests ir brīnišķīgi atvērta un pretīmnākoša institūcija. Labi, ka tā!