Sākusies tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas sezona

Notiek maksājuma par pienu un vienotā platību maksājuma izmaksa.

Pirmais maksājums, kuru Lauku atbalsta dienests uzsācis izmaksāt no š.g. 16.oktobra, ir avansa izmaksa Papildu valsts tiešajam maksājumam (PVTM) par pienu.
Atbalstu maksā lauksaimniekiem par 2006/2007 piena kvotas gadā izpildīto un no restrukturizācijas rezerves piešķirto piena kvotu. Likme par 1 atbalsta tiesīgu tonnu piena 2008.gadā ir 23,68 Ls.

Š.g. 27.oktobrī LAD uzsāka arī Vienotā platību maksājuma (VPM) avansa 50% apmērā izmaksu par 2008.gada sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem. Summa, ko patlaban var gaidīt kontā tie, kuriem ir noadministrēti pieteikumi, ir 16,76 Ls/ha. Atlikusī summa par VPM tiks precizēta tikai pēc 2009.gada 31.janvāra, kad tad arī varēs gaidīt VPM gala norēķinus.

Nākas atgādināt, ka visi tiešie maksājumi sākotnēji jāavansē no valsts budžeta, tikai tad tos atmaksā valstij atpakaļ Eiropas Savienība. Rezultātā, ņemot vērā, ka valsts budžetā šā gada beigās teju vispār nav naudas, rezultātā nebūs arī naudas lielākai tiešo maksājumu (arī mazāk labvēlīgo apvidu maksājumu) izmaksai. Visticamākais šie arī būs vienīgie tiešie maksājumi, ar ko šogad var rēķināties. To vērts ņemt vērā plānojot fianšu plūsmu saimniecībās.

Maksājumus saimniecībām Lauku atbalsta dienestam jāizmaksā līdz 2009. gada 30. jūnijam, taču lielāko daļu maksājumu, ticamākais, varēs gaidīt februārī.


13.novembrī ir plānota kārtējā saruna ar Lauku atbalsta dienestu par patlaban aktuālajiem problēmjautājumiem. Ja ir kādas lietas, ko gribiet, lai izrunā ar Lauku atbalsta dienestu, dodiet ziņu līdz 5.novembrim!