Sējumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanai papildus piešķirti 500 tūkstošus latu

Papildus sējumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanai 2012. gadā paredzētajiem 210 tūkstošiem latu, Zemkopības ministrija panākusi vēl 500 tūkstošu latu piešķiršanu. Šobrīd lauksaimnieki var saņemt atbalstu 50 procentu apmērā no sējumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanas polišu iegādes izdevumiem.

Tas dos iespēju jau šogad īstenot šā zemniekiem būtiskā atbalsta mērķi un segt apdrošināšanas polises iegādes izdevumus lauksaimniekiem, tādējādi veicinot lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta programmas „Lauksaimniecības nozaru riska samazināšana” ietvaros 1938 lauksaimnieki 2011. gadā izmantoja iespēju ar subsīdiju palīdzību apdrošināt savus sējumus un lauksaimniecības dzīvniekus. Ņemot vērā lauksaimnieku konkurētspējas palielināšanos un pieaugošo uzticību apdrošināšanas kompānijām, 2012. gadā lauksaimnieku skaits, kas nolēmuši apdrošināt savus sējumus un lauksaimniecības dzīvniekus, varētu pat dubultoties.

Šogad LPKS “LATRAPS” kļuva aģents Vācijas savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai sabiedrībai – Vereinigte Hagel un piedāvā apdrošināt sējumus pret krusas postījumiem. Šī gada 21. maijā – pirmais apdrošināšanas gadījums – krusas postījumi skāra rapša sējumus saimniecībai Dobeles novada Bikstu pagastā un 6. jūnijā Latvijā veikta krusas postījumu ekspertīze, kurā piedalījās Vereinigte Hagel eksperti – diplomēti praktizējoši agronomi. Ekspertīzē piedalījās arī kooperatīva pārstāvji un pieaicinātie Latvijas eksperti.

Ar postījumu novērtēšanu pēc vācu kompānijas prasībām saprot – konstatēt, cik lielu platību un kurā augu attīstības stadijā ir skārusi krusa, kā arī cik liels ir ražas samazinājums (%), kas radies tās rezultātā. Ražas samazinājums tiek aprēķināts balstoties uz izlases veidā paņemto kultūraugu paraugiem, saskaitot katram augam bojātos vai daļēji bojātos sānu zarus un galotni. Tad aprēķina katra mērījuma (vismaz 3 mērījumi un katrā mērījumā 10 inspicētie augi) vidējo aritmētisko postījumu apmēru katrā laukā. Par nošķeltu centrālo galotni rapsim – ražas samazinājums 20%. Par nošķeltiem sānu zariem rapsim – ražas samazinājums 10%.  Ja galotne aizlauzta – ražas samazinājums 10-15%, bet aizlauztam sānu zaram – ražas samazinājums 5%. Visos mērījumos klāt ir saimniecības īpašnieks vai pilnvarotā persona.

Ja konkrēta lauka ražas samazinājums nepārsniedz 70% no pilnas ražas, tad eksperti apseko postījumu skartos laukus vēlreiz, pirms ražas novākšanas, t.i., kulšanas, lai pārliecinātos, vai iepriekš konstatētais ražas samazinājums ir atbilstošs uz ražas novākšanas brīdi. Tad tiek pielietota cita metodika, tiek skaitīts pākšu skaits un svērta sēklu masa.

Papildu informācija:
Mārtiņs Trons
Zemnieku Saeima
tālr. 67027044
mob. 29805456
E-pasts: martins.trons@zemniekusaeima.lv