Enerģijas seminārs Jēkabpilī

Aicinām piedalīties projekta “Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi” seminārā, kas notiks Jēkabpilī, 2010.gada 10.februārī.

Norises vieta Viduslatvijas Lauku konsultāciju birojs, Jēkabpils, Bebru iela 108, sākums plkst. 10.00.

Seminārā plānots informēt interesentus par aktualitātēm bioenerģijas nozares attīstībā Latvijā un Eiropā, kā arī izglītot dalībniekus un dalīties pieredzē par kvalitatīvas biomasas sagatavošanu enerģijas ražošanai.

Semināra darba kārtība:

9.30 Reģistrācija.

10.00 Semināra atklāšana – Maira Dzelzkalēja, Projekta vadītāja, Biedrības Zemnieku saeima priekšsēdētāja vietniece.

10.20 Bioenerģijas ražošanas nozares atbalsta pasākumu aktualitātes Latvijā – Zanda Krūklīte, Projekta eksperte, Biedrība Zemnieku saeima

10.40 Dažādu augu (miežabrālis, sāre, niedres, u.c.) izmantošana kurināmā ražošanai – Aigars Oļukalns, SIA Latgran agronoms

11.20 Kafijas pauze

11.40 Meža biomasas izmantošana biokurināmā ražošanai – resursu veidi, ražošanas tehnoloģijas un izmaksas – Andis Lazdiņš, Mg.biol., Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts ”Silava”

12.10 Tendences Biogāzes sagatavošanā no biomasas un tehnoloģijas pilna cikla apskats – Dr. Hartmuts Matthes

13.00 Kukurūzas audzēšanas un skābbarības sagatavošanas praktiskā pieredze – Toms Knope, eksperts, z/s Rudeņi

13.15 Biogāzes uzņēmuma izveidošanas un darbības praktiskā pieredze – Iveta Grudovska, LLU MPS Vecauce direktore

13.45 Jautājumi, diskusijas. SIA Latgran granulu ražotnes apmeklējums.

Lūdzam mūs informēt par piedalīšanos seminārā līdz 9.februārim – tālrunis: 67027044, vai e-pasts zsa@zemniekusaeima.lv.

Uz tikšanos seminārā!