Seminārs: Minerālmēslojums, kaļķošana un laukaugu šķirnes izmēģinājumos

LLU Zemkopības zinātniskais institūts ielūdz uz

Lauka dienu – semināru

Minerālmēslojums, kaļķošana un laukaugu šķirnes izmēģinājumos

16.07.2013. plkst. 10.00

No 9:30                 Reģistrācija Skrīveros, Zemkopības institūta zālē

10:00-10:05           Zemkopības institūta novitātes. A. Jermušs

10:05-10:20           Augsnes kaļķošana J. Vigovskis, (Zemkopības ZI)

10:20-10:35           „Saulkalne S” kaļķošanas materiāli. G. Pēterkopa, R. Vaiveris (Saulkalne S)

10:35-10:50           Kompānijas Monsanto, Dekalb selekcijas ziemas rapšu hibrīdu raksturojums A. Kupfere (Monsanto Crop Sciences)

10:50-11:05           Spodnam – apdrošinājums rapša sējumiem. B. Gusta (Nufarm)

11:05-11:20           Yara sortiments kartupeļu mēslošanai A. Pinka (Yara)

11:20-11:40           Polimērā ārpussakņu mēslojuma „Zelenit” īpašības un pielietojums. J. Krēsliņš (Landagro, PolymerOrgsynthese)

11:40 –11:50         Preparāta ‘Iaros’ ietekme uz ziemas kviešu produktivitāti. L. Agafonova (Zemkopības Zinātniskais institūts)

Lauka izmēģinājumu apskate 12:00-15:00

  1. Laukaugu kaļķošanas un mēslošanas efektivitāte
  2. Laukaugu šķirņu salīdzinājumi: kartupeļi (11 šķirnes), zirņi (2), lauka pupas (2), vasaras rapsis (24), ziemas rapsis (34), ziemas kvieši (27), sarkanais āboliņš (25), stiebrzāles (120), lucernas ‘Rasa’ ģimeņu pavairojums.
    1. „Yara” lapu mēslojuma efektivitāte kartupeļu stādījumos
    2. Polimērā ārpussakņu mēslojuma „Zelenit” efektivitāte kartupeļu un vasaras rapša sējumos
    3. Līmes „Spodnam” efektivitāte pret sēklu izbiršanu ziemas rapša sējumos
    4. Preparāta ‘Iaros’ efektivitāte ziemas kviešu sējumos

Piedalās: Saulkalne S, Nufarm, Landagro, PolymerOrgsynthese, Yara, Monsanto Crop Sciences, Iaros

Seminārs notiek ERAF projekta Nr. 2010/0232/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/097 ietvaros