SEMINĀRS projektam “Energoefektivitāte lauksaimniecībā – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”

Projekts:

Energoefektivitāte lauksaimniecībā – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu

AICINĀM PIEDALĪTIES SEMINĀRĀ

2011.gada 17. novembrī

Norises laiks: 2011.gada 17. novembrī, no plkst.10.00 – 15.00

Norises vieta: Kuldīga, Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Piltenes iela 25, Kuldīga

Semināra mērķis:

Zemnieku saeimas organizētā semināra mērķis ir, izglītojot un informējot lauku uzņēmējus par energoefektivitātes pasākumu nozīmīgumu un izpildes iespējām lauksaimniecības sektorā, nodrošināt siltumnīcefekta gāzu izplatīšanās samazināšanu, vides piesārņojuma ierobežošanu un pārdomātu lēmumu pieņemšanu saimniecību vadības un jaunu projektu īstenošanas procesā.

Semināra darba kārtība:

10.00-10.15   Semināra atklāšana – iepazīstināšana ar projektu, energoefektivitātes pasākumu aktualitāti un klimata pārmaiņu mazināšanas iespējām lauksaimniecībā.

10.15-11.15          Energoefektīva apgaismojuma priekšnosacījumi un elementi, energoefektīvas apgaismošanas sistēmas izveidošanas pamatprincipi – Andris Spīdāns, Latvenergo Energoefektivitātes centra pārstāvis.

11.15-11.30     Kafijas pauze

11.30-12.00     Praktisks aprēķina piemērs enerģijas daudzumam ko lopkopības saimniecība var saražot izmantojot saimniecībā iegūtos kūtsmēslus un atkritumproduktus  –  Lars Baadstorp, Dānijas bioenerģijas projektu plānošanas uzņēmuma PlanAction Aps pārstāvis

12.00-12.30     Dažādu bioenerģijas risinājumu piemēri lauku saimniecībām. CO2 izmešu un to vērtības aprēķins praktiskam saimniecības piemēram. – Henning Lyngsø Foged, Dānijas Agro Business Park projektu vadītājs

12.45-13.15     Kopējās Lauksaimniecības politikas reforma – iespējas un izaicinājumi Latvijas lauksaimniekiem – Maira Dzelzkalēja, Biedrības Zemnieku saeima valdes locekle

13.15-13.45     Ceļš Kuldīga – Vārme

13.45-15.00     Vizīte Kuldīgas novada z/s ”Ezergaļi”, lai iepazītos ar energoapgādes un energoefektivitātes risinājumiem saimniecībā.

Lūdzam mūs informēt par piedalīšanos seminārā līdz 16.novembrim – tālrunis: 67027044, vai e-pasts birojs@zemniekusaeima.lv.

Uz tikšanos seminārā!