Sezonas laukstrādnieka reģistrācija LAD EPS

Sākot ar 2014.gada 1.jūniju tiek ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazinās nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas būs nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

.

Šis nodokļa režīms attieksies tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos no kārtējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 30.novembrim.

.

Maksimālais termiņš, kurā laukstrādniekam varēs piemērot sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu, nevarēs pārsniegt 65 nostrādātās dienas un saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevarēs pārsniegt 3000 eiro.

.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis paredzēts 15 procentu apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksās sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūs sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniegs 70 eiro.

.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmantos Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS tiks nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

.

[youtube_embed id=”https://www.youtube.com/watch?v=upqvyOCruaA”]

.

sezonas_laukstradnieks