SIA Amazone rīkotais seminārs Vilcē

Ceturtdien, 21. februārī, Vilcē, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un pārstāvis Mārtiņš Trons piedalījās  SIA Amazone rīkotajā seminārā, kur stāstīja par jaunumiem tiešmaksājumu jomā.

Pārstāvji stāstīja par mūsu sarunām ar Ministru prezidentu V. Dombrovski un Finanšu ministru A. Vilku par iespējamo valsts atbalstu lauksaimniecības nozarei, kur uzstājām par papildus valsts tiešo maksājumu nepieciešamību 2014.gadā, lai daļēji kompensētu to, ka Latvijas lauksaimnieki turpinās saņemt vismazākos tiešmaksājumus. Rosinam svītrot no likuma „Par akcīzes nodokli” ierobežojumus, kuri paredz, ka Ministru Kabinets nosaka maksimālo kopējo lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu. Apstrādātā platība pamazām pieaug, bet lauksaimniekiem kopējais piešķirtais degvielas apjoms paliek nemainīgs, tādejādi samazinot maksimāli noteikto bezakcīzes dīzeļdegvielas limitu uz ha, kas ir 100 l. Lauksaimnieki aicina atgriezties pie pirmskonsolidācijas likuma redakcijas, kura noteica limitu uz ha, bet neierobežoja kopīgo apjomu. Mūsu priekšlikumos ietilpa arī ES un valsts atbalsta neaplikšana ar UIN un IIN visā plānošanas periodā, uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides par katru izmantojamo ha palielināšana no 10 uz 30 LVL par ha.

Seminārā tika pārrunātas iespējas veikt izmaiņas esošajā zemes kreditēšanas programmā, samazināt procentus un palielināt finansējuma atbalsta griestus vienam pretendentam. Kā arī pārrunāja jautājumus par atbalstu meliorācijas nozarei un jaunumus Medību likumprojekta grozījumos.

Nākamais seminārs 26.februārī Mūrmuižā, viesu namā “Brūtes” un 28.februārī Jēkabpilī, Agrobiznesa koledžas telpās! Jēkabpilī seminārā piedalīsies arī Zemnieku saeimas pārstāvji.