Situācija ES un pasaules graudaugu tirgū

Neliels ieskats graudaugu sektorā ES un pasaules tirgū.

Informācija apkopota (angļu valodā) uz decembra sākumu un ar to var iepazīties pievienotajā prezentācijā!

CER(08)8328EN[1].ppt