SmartAgriHubs

Projekts SmartAgriHubs – Punktu savienošana, lai veicinātu digitālo inovāciju potenciāla attīstību Eiropas lauksaimniecības un pārtikas nozarē (ang. Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector)

Projekta SmartAgriHubs mērķis: paātrināt Eiropas lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālo transformāciju. Projekts konsolidēs, aktivizēs un paplašinās pašreizējo ekosistēmu, izveidojot digitālo inovāciju centru tīklu (Digital Innovation Hubs jeb DIHi), kas veicinās digitālo risinājumu izmantošanu lauksaimniecības nozarē. Šis tiks panākts caur vietējām vienas pieturas aģentūrām, integrējot tehnoloģiju un uzņēmējdarbības atbalstā, iesaistot visus reģionus un visus Eiropā svarīgos dalībniekus. Projekta centru veido 28 galvenie inovāciju eksperimenti, kas demonstrēs digitālās inovācijas lauksaimniecībā, ko veicina 9 reģionālo klasteru DIHi no visām ES dalībvalstīm. Vienlaicīgi, SmartAgriHubs uzlabos DIHu pakalpojumu kvalitāti, lai digitālās inovācijas varētu replicēt jeb atkārtot visā Eiropā un plaši pielietot lauksaimnieki visā Eiropā. Vairāku dalībnieku pieeja (multi-actor approach), kas koncentrējas uz lietotāju pieņemamību, ieinteresēto pušu iesaistīšanu un ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, veicinās tehnoloģiju un tirgus gatavības līmeni un nodrošinās lietotāju pieņemšanu nākamajā līmenī. Šis tiks uzlabots, pateicoties sinerģiskam efektam starp SmartAgriHubs un RIS3 jeb viedās specializācijas ieviešanu. SmartAgriHubs darbosies slēgtā ķēdē starp Eiropas reģioniem, lai maksimāli palielinātu Eiropas ieguldījumu atdevi, tostarp reģionālos struktūrfondus un privāto kapitālu.

Atvērtie konkursi ar kopēju budžetu ~6 milj.EUR paplašinās tīklu un nodrošinās, ka DIH pakalpojumu portfelī tiek iekļauta tehnoloģiju attīstība un jaunie lauksaimniecības pārtikas nozares izaicinājumi. SmartAgriHubs iekļaujošā struktūra un ambiciozie mērķi apvienos visu Eiropas ekosistēmu, savienojot punktus un nodrošinot Eiropas globālo līderību AgTech tirgū.

Konsorcijs, ar Wageningen Research un citiem pieredzējušiem partneriem no iepriekšējiem projektiem (IoF2020, FIWARE, S3P Agri-Food un I4MS), izmantos esošo ekosistēmu, lai garantētu maksimālus ienākumus no ieguldījumiem Eiropas nodokļu maksātājiem un svarīgai lauksaimniecības pārtikas produktu nozarei, kas ražo pietiekamu un drošu pārtiku nākamajām paaudzēm.

Vadošais partneris:

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (Nīderlande)

Projekta partneri:

108 partneri no dažādām Eiropas valstīm: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Latvija, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Projekta budžets:

Projekts tiek finansēts 100 % apmērā ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr.818182 ietvaros.

Kopējais budžets: 22,442,561.25 EUR.

ZSA budžets: 185,000 EUR

Projekta numurs: H2020-RUR-2018-1, 818182

Projekta darbības periods: 01.11.2018.-31.10.2022.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Horizon2020” saskaņā ar granta līgumu Nr.818182.


Saistīti raksti


No content...