Šonedēļ Rīgā notika divu ZSA īstenotu projektu sanāksmes

Trešdien projekta „Baltic Compact” partneri no Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Latvijas tikās Rīgā, lai izrunātu padarītos un vēl darāmos darbus. Projekta ietvaros Zemnieku saeima šobrīd plāno rudens semināru ciklu un mācības lauksaimniekiem, kurās viens no būtiskiem jautājumiem būs meliorācijas sistēmas, to kopšana, rekonstrukcija un būvniecība. Ārvalstu partneri piedāvā savu atbalstu, lai semināros varam iekļaut papildus tēmu par „gudriem” tehnoloģiskiem risinājumiem meliorācijas sistēmās, barības vielu noteču mazināšanai. Pirmās mācības, ko organizējam sadarbībā ar LLKC notiks 29-30.septembrī Jelgavā un Elejā.

Sīkāka informācija nākamās nedēļas sākumā būs pieejama ZSA mājas lapā.

Savukārt, par projektā plānoto investīciju veikšanas darba gaitu tikšanās laikā stāstīja LLU MPS Vecauce direktore Iveta Grudovska. Saimniecība jau sākusi jaunas digestāta krātuves būvniecību, kā arī tehnikas iegādi šķidrmēslu efektīvai izkliedei. Šobrīd Vecauces speciālisti apkopo informāciju par biomasas smalcināšanas tehnoloģijām, nākamā investīciju posma veikšanai.

Iveta Grudovska: „Pateicoties ilgstošai sadarbībai ar Zemnieku saeimu, “Vecauce” kā pilntiesīgs partneris piedalās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros projektā “Baltic compact”. Tā galvenais ieguvums – investīciju ieguldījums Latvijā pirmās biogāzes ražotnes uzlabošanai – pamatakcentu liekot uz vides tehnoloģiju izmantošanu ilgtspējīgai ražošanai. Proti, doti vairāki pamatuzdevumi: izprast, kāda būtu optimālā šķidrmēslu un, protams, digestāta uzglabāšanas kapacitāte, lai to varētu izkliedēt augiem paņemamā laikā, tā novēršot potenciālo piesārņojumu, kas var veidoties šķidrmēslus izkliedējot, īpaši lietainos laika apstākļos. Otrs – izmantot tam piemērotāko iestrādes tehniku. Treškārt – paaugstināt biogāzes ražošanas efektivitāti, izmantojot bioloģiskas izcelsmes atkritumproduktus, piemēram, zāles skābbarību un cietos kūtsmēslus, kam šobrīd trūkst reāla pielietojuma, jo esošās biogāzes ražošanas tehnoloģiskās iekārtas nav paredzētas šādu specifisku izejvielu efektīvai izmantošanai. Tā kā projekts rit pilnā sparā, “Vecaucē” šobrīd tiek celta vēl viena šķidrmēslu krātuve un noslēgts iepirkums uz specifisku digestāta izkliedēšanas cistrenu ar caurulīšsistēmas aprīkojumu.

Tiek turpināts darbs pie tādas tehnoloģijas izstrādes, kas atbilstoši prasībām spētu nesasmalcinātu zāles skābbarību un salmus pārvērst putrā.

Par biogāzes ražošanas pamatprincipiem un projekta uzdevumiem tiek iepazīstināti LLU studenti.”

Ceturtdien, Rīgā uzņēmām jaunā projekta „Par vidi atbildīgas lauksaimniecības attīstība Baltijas jūras reģionā” partnerus no Zviedrijas un Krievijas, kā arī LLKC pārstāvjus. Šis ir neliels projekts, kas ļaus turpināt iepazīt jaunākās videi draudzīgas lauksaimniecības tehnoloģijas un pieredzi, kā arī piedalīties politikas veidošanā par agrovides jautājumiem. Jauna tēma, ko pateicoties Zviedrijas ekspertu līdzdalībai, iekļausim darba plānā ir biodrošība (biosecurity) – ražošanas prakse un tehnoloģijas videi un cilvēkiem drošas pārtikas ražošanai no bioloģiskā piesārņojuma viedokļa.

Abu projektu ietvaros šobrīd tiek meklētas saimniecības, kas gatavas eksperimentēt un ar savu pieredzi iepazīstināt citus interesentus. „Baltic Compact” projektā veidosim 10 min filmiņu, kas demonstrēs lauksaimnieku iniciatīvas, rūpējoties par vidi. Meklējam saimniecību, kas gatava dalīties ar padarīto. Vairāk informācija: www.balticcompass.org . Savukārt, jaunajā projektā plānots gatavot investīciju plānu vienai saimniecībai, kas kalpotu par pamatu tālāko vides un biodrošības investīciju/uzlabojumu veikšanai saimniecībā, un vienlaicīgi demonstrētu citiem lauksaimniekiem šādu uzlabojumu būtību. Ja esat gatavi piedalīties, vai interesē precīzāka informācija, sazinieties ar Zandu Krūklīti, zanda@zemniekusaiema.lv