Stājas spēkā Regulas par Finanšu disciplīnu prasības

Šogad iesniegtajiem platību maksājumu pieteikumiem, kuros atbalstā izmaksājamā summa pārsniedz 2000 eiro, tā tiks samazināta par 2,453658%.

Samazinājums tiks piemērots šādiem maksājumiem:

– vienotajam platību maksājumam;

– atsevišķajam maksājumam par cukuru;

– īpašajam atbalstam sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai;

– īpašajam atbalstam lopbarības augu sēklu kvalitātes uzlabošanai;

– īpašajam atbalstam par pienu.

Samazinājums netiks piemērots atbalsta maksājumiem mazāk labvēlīgajiem apvidiem, agrovidei (t.sk. bioloģiskajai lauksaimniecībai), Natura 2000 maksājumiem, kā arī pārejas posma valsts atbalstam, ko lauksaimniekiem piešķir Latvijas valsts no sava budžeta.

Ieturējums tiks veikts no tās summas daļas, kas pārsniedz 2000 eiro.

Piemērs: Ja lauksaimnieks saņem maksājumus 1900 eiro apmērā, summa netiks samazināta. Ja maksājums ir 2200 eiro – ieturējums būs par summu, kas ir virs 2000 eiro, nevis no visas summas.

Šādas ir Regulas par Finanšu disciplīnu prasības, kas stājas spēkā no šā gada 1.decembra. Tas ir Eiropas Savienības lēmums, lai veidotu krīzes fondu – uzkrājumu nopietnu problēmu gadījumos. Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs šī kārtība ir vienota.

Šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība paredzējusi ieturēt finanšu disciplīnas mehānismu no platību maksājumiem.

„Šogad no visiem maksājumiem, kas ir virs 2000 EUR, tiks atvilkti    2,453658%. Protams, ka neviens nav ar šādu lēmumu apmierināts. Tiešo maksājumu korekcija piemērojama, lai nodrošinātu, ka tiešo maksājumu un tirgus pasākumu (ELGF) finansēšanai paredzētie maksimālie apjomi netiek pārsniegti samazinātā Eiropas budžeta ietvaros. Ne Zemnieku saeima (ZSA), ne arī citu valstu zemnieki neuzskata, ka tas ir normāli. Tas ir absurdi, ka samazinājums attiecas uz valsti, kas tāpat saņem vismazākos tiešmaksājumus – 34% no ES vidējā līmeņa.

Par to, cik un no kāda līmeņa ieviesīs finanšu disciplīnu, nevienojās Eiropas Padome un Eiropas Parlaments, tādēļ 11.septembrī lēmumu pieņēma Eiropas Komisija. Latvijā jau vasarā notika diskusijas, par to, no kāda tiešmaksājuma līmeņa ieviest šo % samazinājumu. Ja samazinājumu ieviestu no pirmā EUR, tad Latvijas gadījumā būtu lielākas kopīgās iemaksas. Tādēļ Latvija atbalstīja un beigās arī tika pieņemts lēmums, šo maksājumu samazinājumu piemēros maksājumiem virs 2000 EUR,”ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.