Svarīgi datumi no LAD

Pieteikšanās platību maksājumu iesniegšanai un dīzeļdegvielas atbrīvojumam

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no š.g. 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiks iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Lasīt vairāk www.lad.gov.lv

No 15.aprīla līdz 15.maijam notiks „Platību maksājumu iesniegumu 2013.gadā” pieņemšana, savukārt tie LAD klientikuri ir reģistrējušies kā EPS lietotājiplatību maksājumu iesniegumu 2013.gadam var iesniegt jau no šī gada 8.aprīļa. Lasīt vairāk www.lad.gov.lv

Projektu pieteikumu datumi

Turpinās projektu iesniegumu pieņemšanas pasākumos:

„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” projektu iesniegšana līdz 30.04.2013.

„Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” projektu iesniegšana līdz 30.04.2013.

LEADER programmas ietvaros uz doto brīdi ir atvērti sekojoši projekti:

„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu iesniegšana līdz vietējo rīcības grupu noteiktajam termiņam

“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu iesniegšana līdz vietējo rīcības grupu noteiktajam termiņam

01.05.2013. Beidzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Sociāli ekonomiskie pasākumi

01.05.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

10.05.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts tirgus veicināšanai

01.06.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts biškopības nozares attīstībai

01.07.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē

01.09.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs

01.11.2013. Beidzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas

01.11.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

01.12.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

30.12.2013. Beidzas iesniegumu pieņemšana valsts atbalsta pasākumā Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai