Tehnikas nomas pakalpojumi ZSA biedriem

Zemnieku saeima ir nākusi klajā ar iniciatīvu veidot kopēju ZSA ieinteresēto biedru tehnikas ringu, nomas pakalpojumu reģistru. Kur pakalpojuma sniedzēji varētu ievietot savus tehnikas piedāvājumus, kā arī interesanti varētu iepazīties ar iespējamo tehnikas nomas klāstu. Vēlamies uzzināt jūsu viedokli, vai šāda iespēja jūs interesētu un esat gatavi piedalīties.

Uzskatam, ka šis reģistrs īpaši aktuāls varētu būt specifiskas tehnikas jomā – grāvju pļāvējiem, krūmu, celmu smalcinātājiem, buldozeriem ar celmu raušanas iekārtām, ekskavatoriem meliorācijas sistēmu sakārtošanai, akmeņu lasītājiem u.c. specifiskai tehnikai, kura iespējams nav kādam jūsu paziņam vai kaimiņam. Tāpat arī aicinām biedrus piedāvāt lauksaimniecībā un lopkopībā izmantojamās tehnikas pakalpojumus (aršanas, diskošanas, sēšanas, miglošanas, kulšanas, graudu kaltēšanas, tīrīšanas, uzglabāšanas kā arī lauksaimniecības produktu transporta kā arī visus cita veida tehnikas pakalpojumus).
Tādejādi izveidojot šo tehnikas pakalpojumu reģistru Zemnieku saeimas biedriem būtu iespēja izmantot citu biedru piedāvātās iespējas, samazinot savus saimniekošanas izdevumus un veiksmīgāk plānot ikdienas darbus.

Aicinām iesūtīt uz martins.trons@zemniekusaeima.lv Jūsu iespējamo pakalpojumu klāstu, ko Jūs būtu gatavi piedāvāt citiem ZSA biedriem.

Reģistra veidošanai mums būtu nepieciešama sekojoša informācija:

Vārds, uzvārds:
Saimniecība:
Novads :
Rajons:
Pagasts:
Tehnikas pakalpojums:
Tehnikas marka:
Iespējamais izcenojums:
Tālrunis:

Kontaktinformācija, Mārtiņš Trons
29805456