Elīna Dūdiņa

Jaunākā projektu vadītāja
26363668
elina[at]zemniekusaeima.lv

Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam Kļūt mazam, lai augtu liels. /Imants Ziedonis/