Tiek izsludināts konkurss jaunajiem lauksaimniekiem SENČU AICINĀJUMS 2011

Sandras Kalnietes balva Latvijas jaunajiem zemniekiem kopā ar Zemnieku Saeimu un Latvijas Avīzi

Lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Saeimu jau otro gadu izsludina konkursu jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”.

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Pieteikšanās pagarināta līdz 4.janvārim.

Pretendentus konkursam var pieteikt trešās puses. Pieteikumi un konkursa nolikums ir atrodami www.zemniekusaeima.lv, vai rakstot uz e-pastu birojs@zemniekusaeima.lv ar norādi „Jauno zemnieku konkursam”. Papildus informāciju var saņemt Zemnieku Saeimas birojā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 501. kabinetā vai zvanot pa tālruni 67027044.

Konkursa nolikums

1. Konkursa priekšmets.

1.1. Konkursa galvenā balva tiek piešķirta jaunajam lauksaimniekam /lauksaimniecei, kurš/kura ne mazāk kā piecus gadus dzīvo laukos un veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu,  kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību.

1.2. Izvērtējot konkursam iesniegtos pieteikumus, konkursa žūrijai ir tiesības piešķirt balvas konkursa dalībniekiem un uzvarētājam.

2. Konkursa dalībnieki.

2.1. Konkursā var piedalīties ikviens lauksaimnieks/ce vecumā līdz 35 gadiem.

2.2. Pretendentus konkursam var pieteikt fiziskas un juridiskas personas – cilvēki, uzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas.

2.3 Konkursam nevar pieteikt žūrijas pārstāvjus

2.4. Dalība konkursā ir bezmaksas.

3.Konkursa materiālu iesniegšana.

3.1. Konkursa pretendentu pieteikšanai ir jāiesniedz anketa ar aizpildītiem datiem par pretendentu.

3.2. Pretendenta pieteikumam papildus var pievienot arī citus materiālus, piemēram, publikācijas, fotomateriālus, atzinības vai ko citu, kas palīdz atspoguļot pretendenta darbu un personību.

3.3. Pretendenta pieteikums iesniedzams latviešu valodā.

3.4. Pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu vai e-pastu līdz 04.01.2012 (pasta zīmogs) – uz Zemnieku Saeimas biroju (Republikas laukums 2, 501. kabinets, Rīga, LV -1010) vai elektroniski uz  e-adresi birojs@zemniekusaeima.lv ar norādi: „Jauno zemnieku konkursam’’.

3.5. Konkursa pretendentu pieteikšana tiek izsludināta konkursa rīkotāju mājas lapā, sadarbības mājas lapā un sadarbības medijos.

4. Konkursa žūrija.

4.1. Konkursa pieteikumus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir 8 dažādu nozaru pārstāvji un profesionāļi:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas valdes locekle un biroja vadītāja

Viesturs Serdāns, Latvijas avīzes valdes priekšsēdētājs

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne

Anna Vītola – Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Ramona Brālis, Jauno zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja

4.2. Konkursa žūrijas pārstāvji pirmajā tikšanās reizē no sava vidus ievēl žūrijas priekšsēdētāju.

5. Vērtēšana.

5.1. Vērtēti tiek tikai tie pieteikumi, kuri iesūtīti noteiktajā laikā un ir atbilstoši noformēti.

5.2. Sākotnējā vērtēšana un atbilstību nolikumam izvērtē Zemnieku saeimas birojs. Tālāk pretendentu vērtēšana notiks pēc izvirzītajiem kritērijiem un punktu skalas. Vērtējumu veiks katrs konkursa žūrijas pārstāvis.

5.3. Vērtēšanas kritēriji:

* saimniecība: radoša, pelnoša, efektīva (max 30 punkti)

* videi draudzīgs saimniekošanas veids (30 punkti)

* sociālā atbildība un sabiedriskais darbs ( apkaimē, novadā, nozarē utml.) (20 punkti)

* profesionālā pilnveidošanās mūžizglītība – profesionālā pilnveidošanās (mācības, kursi, stažēšanās, serifikāti, līdzdalība profesionālos pasākumos starptautiski utml.) (20 punkti)

5.4. Vērtējot žūrijas pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējiem papildus informāciju par kandidātiem.

5.5. Konkursa uzvārētājs tiek noteikts, apkopojot visu žūrijas locekļu vērtējumu.

5.6.   Balsīm sadaloties vienādi, priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

5.7. Konkursa žūrija var lemt par papildus atzinību un / vai balvu piešķiršanu pretendentiem.

6. Iesniegto materiālu tālāka izmantošana.

6.1. Konkursam izvirzīto pretendentu aprakstus konkursa rīkotāji un partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

7. Konkursa balva.

7.1. Konkursa uzvarētājs saņem Galveno balvu un pilnībā apmaksātu trīs dienu braucienu ar piedalīšanos divām personām vienā no vadošajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm/gadatirgiem/pasākumiem.

7.2. Konkursa veicināšanas balva ir 20 jauno lauksaimnieku piedalīšanās divu dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

8. Apbalvošana.

8.1. Balvas pasniegšana notiks 2011. gada janvārī. Par tās norisi pasākuma organizētāji savlaicīgi informē pieteiktos kandidātus.

9. Papildus informācija.

8.1. Papildus informāciju var saņemt, rakstot uz pastu: birojs@zemniekusaeima.lv

Pieteikuma anketa konkursam “SENČU AICINĀJUMS 2011″