Tiešo maksājumu likmes laika periodā 2004.-2013.gadam

Tiešo maksājumu likmes laika periodā 2004-2013.gadam