Tikšanās ar Satiksmes ministru A.Roni

ZSA jūlijā tikās ar Satiksmes ministru Aivi Roni. Sarunas laikā tika pārrunāti sekojoši jautājumi:

– vairākiem lauksaimniecības kooperatīviem, lai varētu nodrošināt graudu transportēšanu, ir būtisks jautājums par nodrošinājumu ar dzelzceļa vagoniem ražas novākšanas laikā. Taču, neskatoties uz noslēgtajiem līgumiem ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, rodas bažas par dzelzceļa vagonu pieejamību ražas laikā. Sarunā ar satiksmes ministru A.Roni lauksaimnieki pauda bažas, vai iestājoties ražas novākšanas sezonai varēs rēķināties ar nepieciešamo vagonu daudzumu. Konceptuāli tika panākta vienošanās, ka nepieciešamais dzelzceļa vagonu daudzums tiks nodrošināts, neskatoties uz to, ka daļa VAS „Latvijas dzelzceļš” graudu vagonu atrodas vairākās Austrumāzijas valstīs, kur tie tiek iznomāti.

– Par svaigpiena savākšanas maršrutu saskaņošanu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, satiksmes ierobežojumi, kas saistīti ar sezonāliem klimatiskajiem apstākļiem, neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “svaigpiena transportlīdzeklis”. Pie šī jautājuma ir strādāts jau ilgstoši, daļēji ir rasts kompromiss par šīs situācijas atrisināšanu, tomēr redzam, ka tas vēl ir jāuzlabo. Šī maršrutu saskaņošana ir lieka birokrātija, kas prasa no uzņēmumiem papildus administratīvos resursus. Svaigpiens ir jāsavāc katru dienu, neskatoties uz lauku ceļu slikto stāvokli Latvijā. Ministrs solīja pārskatīt šo jautājumu un meklēt risinājumus, lai iespēju robežās atvieglotu nepieciešamās procedūras lauksaimniekiem.

– Par pašpārvadājuma atļauju nepieciešamību lauksaimniekiem un par iespējamajiem risinājumiem, lai samazinātu esošo birokrātiju ar ikgadējo atļauju nepieciešamību lielgabarīta tehnikai, lai tai būtu ļauts piedalīties ceļu satiksmē. Mūsu priekšlikums ir – šīs atļaujas varētu tikt izsniegtas uz garāku laika periodu.