VAAD aicina pareizi un uzmanīgi lietot augu aizsardzības līdzekļus

Pašreiz kultūraugu attīstībā ir periods, kad tajos visaktīvāk notiek kaitīgo organismu attīstība, kuru ierobežošanai lieto augu aizsardzības līdzekļus. Tos lietojot, ir jāievēro noteiktas prasības, ko paredz Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 463 „Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi”.

Šobrīd aktuāls jautājums,  īpaši bišu saimju īpašniekiem, ir augu aizsardzības līdzekļu lietošana, kad zied kultūraugi, piemēram, rapsis. Kultūraugu ziedēšanas laiks sakrīt ar aktīvu kaitēkļu  un slimību savairošanās laiku. Lai ierobežotu rapša slimības, ir atļauts lietot fungicīdus, arī rapša ziedēšanas laikā, jo tas nenodara kaitējumu bitēm.  Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir saņēmis sūdzības, ka tiek smidzināti augu aizsardzības līdzekļi ziedošam rapsim, taču, veicot sūdzību izskatīšanu, tika konstatēts, ka slimību ierobežošanai tiek lietoti fungicīdi. Tātad pārkāpums netika konstatēts.

Savukārt kaitēkļu ierobežošanai lieto insekticīdus. Tos izmantojot, vispirms rūpīgi jāiepazīstas ar informāciju augu aizsardzības līdzekļa marķējumā un instrukciju, kur ir norādes par lietošanu, kas nekaitē bitēm. Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde „Toksisks bitēm” vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57, tad ar šādiem insekticīdiem ir aizliegts apstrādāt ziedošus augus, kā arī iepriekšminēto noteikumu 661 punkts paredz, ka trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā. Informāciju par reģistrētām bišu saimēm, ir iespējams iegūt Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centrā.

Ir insekticīdi, kurus nedrīkst lietot kultūraugu ziedēšanas laikā, kā arī platībās, kur ir ziedošas nezāles. Ziedošu kultūraugu apstrādi drīkst veikt pēc plkst. 22.00    un pirms 5.00. Tātad nedrīkst smidzināt tajā laikā, kad bites lido un aktīvi meklē barību.  Datalizētāku informāciju par to, kā jālieto augu aizsardzības līdzekļi, lai nenodarītu kaitējumu bitēm, var iegūt VAAD mājas lapā > Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība  > Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir kaitīgi bitēm.

Nosacījumu neievērošana attiecībā uz bišu aizsardzību rada kaitējumu tuvākajā apkārtnē esošajām personām, videi, kā arī rada risku vidē uzkrāties augu aizsardzības līdzekļu atliekām.