VAAD informācija par augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu un tā modernizācijas iespējām

Augšņu agroķīmiskā izpēte ir pasākumu komplekss, kas ietver:

1) augsnes paraugu ņemšanas plāna projektu sagatavošanu un augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši apstiprinātai metodikai;

2) augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā;

3) datorizētu augsnes agroķīmisko analīžu apstrādi un novērtējuma sagatavošanu;

4) digitālās augšņu agroķīmiskās izpētes kartes un agroķīmiskās izpētes lietas sagatavošanu.

Ņemot vērā lauksaimnieku interesi par precīzo lauksaimniecību un augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātu saņemšanu digitālā formā, dienests praktiski ir gatavs nodrošināt paraugu ņemšanu ar GPS ierīcēm un izsniegt izpētes rezultātus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijas iespējām.

Gadījumos, kad būs pieteikta paraugu ņemšana ar GPS, klients pēc pieprasījuma varēs saņemt parauga koordinātas parauga ņemšanas kontūra vai GPS gājiena svērtajam viduspunktam, vai pašu kontūru „šeipfailu”. Pēc izvēles informāciju par paraugu ņemšanas vietu ģeotelpisko novietojumu būs iespējams saņemt šādās formās:

1) kontūru saraksts ar atbilstošajām koordinātām (parauga ņemšanas kontūra vai GPS gājiena trajektorijas svērtajiem viduspunktiem,) excel dokumentā;

2) ģeogrāfiskās informācijas datu failu „šeipfaila” formātā ar iepriekš minētajiem datiem, atbilstoši klienta izvēlētajiem datu parametriem (koordinātu sistēma, u.c.). Fails saturēs arī augsnes agroķīmiskās izpētes lietā esošo informāciju;

3) shematisku kontūru izvietojuma karti, ar atbilstošajām koordinātām.

Paraugu ņemšana strādājot ar GPS prasa papildus laika patēriņu, kā arī papildus darbu analīžu rezultātu piesaistei konkrētām koordinātām un informācijas apstrādei, kā arī darbu informācijas izvietošanai un apstrādei dažādos formātos. Lai dienests nodrošinātu informācijas sagatavošanu un izsniegšanu mūsdienīgākās formās, būs nepieciešami papildus darba un finansu resursi, tāpēc jaunajiem pakalpojumu veidiem ir izstrādāts tiem atbilstošs cenrādis, saskaņā ar kuru:

1) augsnes paraugu ņemšanas plāna projektu sagatavošana un augsnes paraugu ņemšana, veicot paraugu piesaisti koordinātēm, izmantojot GPS, 1 ha izmaksas plānotas 2,69 līdz 7,89 LVL;

2) datorizēta augsnes agroķīmisko analīžu apstrāde un novērtējuma sagatavošana ar piesaisti GPS nolasījumiem, 1 parauga pamatrādītājiem izmaksas – 1,75 LVL, katram papildus rādītājam – 0,45 LVL;

3) digitālās augšņu agroķīmiskās izpētes kartes un agroķīmiskās izpētes lietas sagatavošana iekļaujot GPS gājiena grafisku attēlojumu izmaksas par 1 ha ar ortofotokartes sagatavošanu ir 1,08 līdz 2,09 LVL, bez ortofotokartes – 0,96 līdz 1,88 LVL.

Ja ir vēl kādi jautājumi, droši zvaniet vai rakstiet!

Didzis Stalīdzāns

Valsts augu aizsardzības dienesta

Agroķīmijas departamenta

Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas

Vadošais eksperts – kartogrāfs

Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006

Tālr.: 67553347; Mob.: 28618311;

didzis.stalidzans@vaad.gov.lv