VAAD martā rīkotie pasākumi

Atgādinām, ka Valsts Augu aizsardzības dienests (VAAD), līdzīgi kā citus gadus, rīko apmācības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi, augšņu agroķīmisko izpēti, mēslošanas plānu sastādīšanu un integrēto audzēšanu. Marta mēnesī plānotie pasākumi, laiki un vietas redzami tabulā:

Notikums Vieta Atbildīgais Datums/laiks
L/s produktu integrēto audzētāju normatīvo aktu prasību ievērošana un kontrole Priekuļi, Dārza iela-12, Sertifikācijas centrs, V.Bērziņa, tel. 64221594 2.martā, plkst.10:00
Mācības-augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei, apliecību pagarināšanai. Iecavas domes ēkas telpās A.Čonka-mob.29137472 02.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Višķos, Višķu profesionālās vidsusskolas zāles V.Terentjeva, A. Trūpa, Z.Zujeva, tel.: 65474059, 65444113, 65307406 2.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Višķos, Višķu profesionālās vidsusskolas zāles V.Terentjeva, A. Trūpa, Z.Zujeva, tel.: 65474059, 65444113, 65307406 3.martā, plkst.:10:00
Seminārs:Augšņu agroķīmiskās izpēte, mēslošanas plānu sastādīšana Mežotnes pagasta pārvaldes telpā J.Sudmalniece-mob.26388265 03.martā, plkst.10.00
Mācības apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi pagarināšanai Tīnūžu kultūras nams Valija Greidiņa tel. 26532137; mob. 67323678 3.martā, plkst.:10:00
Mācības apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi pagarināšanai Pils iela 11, Tukums – VAAD telpās Daina Gerta tel.63122778 mob. 26676383 9.martā, plkst.11:00
Apmācības AAL lietotāja apliecības iegūšanai un pagarināšanai Madonā, Rūpniecības iela-49a ,SIA „Laja” 2.stāva zālē V.Bērziņa, tel. 64221594 9.martā, plkst.10:00
Mācības apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi pagarināšanai Mālpils novada dome Valija Greidiņa tel. 26532137; mob. 67323678 10.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Višķos, Višķu profesionālās vidsusskolas zāles V.Terentjeva, A. Trūpa, Z.Zujeva, tel.: 65474059, 65444113, 65307406 10.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Preiļos, Daugavpils ielā 59, PVD zālē Z. Dūda, A. Trūpa, tel.:653 07405; 65307406 14.martā, plkst.10:00
Mācības apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi pagarināšanai Krimuldas kultūras nams Valija Greidiņa tel. 26532137; mob. 67323678 15.martā, plkst.15:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Krāslavā, Skolas ielā 9, LAD zālē Z.Zujeva, A. Trūpa, V.Terentjeva, A.Dzalbe; tel.: 65474059, 65307406, 65444113, 65624592 15.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, LKB zālē T. Užga, A. Trūpa, L.Frolova, S.Kurme; tel.:64622728; 65307406; 65723565 16.marts, plkst.10:00
Mācības-augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei, apliecību pagarināšanai. Bauskas novads, Īslīces pag.,Bērzkalnos 1a A.Čonka-mob.29137472 16.martā, plkst.10.00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Balvos, Brīvības ielā 46a, LAD zālē T. Užga, A. Trūpa, A.Radziviloviča, tel.: 64622728, 65307406, 64522971 17.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, LKB zālē V.Terentjeva, A. Trūpa, Z.Zujeva, tel.: 65474059, 65444113, 65307406 18.martā., plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Preiļos, Daugavpils ielā 59, PVD zālē Z. Dūda, A. Trūpa, tel.:653 07405; 65307406 21.martā, plkst.10:00
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas mācības Lielvārdes iela 36/38, Rīga VAAD Valija Greidiņa tel. 26532137; mob. 67323678 22.martā, plkst.11:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Krāslavā, Skolas ielā 9, LAD zālē Z.Zujeva, A. Trūpa, V.Terentjeva, A.Dzalbe; tel.: 65474059, 65307406, 65444113, 65624592 22.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, LKB zālē T. Užga, A. Trūpa, L.Frolova, S.Kurme; tel.:64622728; 65307406; 65723565 23.martā, plkst.10:00
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas mācības Pils iela 11, Tukums VAAD telpās Daina Gerta tel.63122778; mob. 26676383 23.martā, plkst.11:00
Apmācības AAL lietotāja apliecības iegūšanai un pagarināšanai Gulbenē, Ābeļu iela-2, Gulbenes novada domes 3.stāva zālē V.Bērziņa, tel. 64221594 23.martā, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Balvos, Brīvības ielā 46a, LAD zālē T. Užga, A. Trūpa, A.Radziviloviča, tel.: 64622728, 65307406, 64522971 24.marts, plkst.10:00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, LKB zālē V.Terentjeva, A. Trūpa, Z.Zujeva, tel.: 65474059, 65444113, 65307406 25.martā, plkst.10:00
Mācības-augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei, apliecību iegūšanai Aizkrauklē, Rūpniecības ielā-9,2 stāva zālē Z.Liepiņa-mob.26647778 23.-25.martam, plkst.10:00
Mācības-augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei, apliecību pagarināšanai Aizkrauklē, Rūpniecības ielā-9,2 stāva zālē Z.Liepiņa-mob.26647778 25.martā, plkst.10.00
Apmācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei (I un II līmenis) Preiļos, Daugavpils ielā 59, PVD zālē Z. Dūda, A. Trūpa, tel.:653 07405; 65307406 28.marts, plkst.10:00

Saraksts ik pa laikam tiek atjaunots, tāpēc sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.