VAAD rīko apmācības

Pievērsiet uzmanību, Valsts Augu aizsardzības dienests (VAAD) rīko apmācības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi.

Pasākumu laiki, vietas un kontakti atrodami šeit. Saraksts ik pa laikam tiek atjaunots, tāpēc sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.

Atgādinām, ka lai iegādātos un lietotu kaitīgo organismu apkarošanai nepieciešamos augu aizsardzības līdzekļus, personām ir jābūt derīgai VAAD izsniegtai apliecībai par augu aizsardzības jautājumos apgūto nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu.