Valdība atbalsta papildu finansējuma piešķiršanu

Ministru kabinets 30.aprīlī uzdeva Finanšu ministrijai, plānojot vidēja termiņa budžetu, paredzēt līdzfinansējuma palielinājumu Zemkopības ministrijai par 129 miljoniem latu 2014.–2020. gadā.

Visu pēdējo mēnesi intensīvi strādājām pie šī jautājuma, lai lēmums būtu labvēlīgs lauksaimniekiem! Tikāmies ar finanšu ministru un zemkopības ministri un savu esam panākuši – ministru kabineta sēdē tika nolemts papildus finansējums lauksaimniecībai!

Papildu valsts līdzfinansējums ļaus izlīdzināt atšķirības starp trīs Baltijas valstu lauksaimniekiem, kompensējot iztrūkumu ES tiešajos maksājumos, un aptuveni 39,8 miljonus latu novirzīt papildu valsts tiešajiem maksājumiem 2014. gadā. Pārējie 89,2 miljoni latu nonāks ieguldījumos vietējo pašvaldību ceļu sakārtošanai, kas saistīti ar lauku teritorijas uzņēmējdarbību.

Lēmums vēl jāsaskaņo ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Padomi un Eiropas Komisiju (trialogā) un, ja tiks atbalstīts Eiropas Parlamenta priekšlikums, Latvijas lauksaimniecībai tiks novirzīti papildus 129 miljoni latu!