Valdība atkārtoti vērtēs papildu finansējuma piešķiršanu lauksaimniecības politikas realizēšanai nākamajā plānošanas periodā

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu Latvijai papildu valsts tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai 2014.–2020. gadam, ko 16. aprīlī, izskatīja valdība.

Nākamā (2014.-2020.) finanšu perioda laikā Latvija no ES budžeta Kopējās lauksaimniecības politikas tiešajos maksājumos saņems vairāk nekā pašreizējā plānošanas periodā (1,207 miljardus latu), tomēr vēl līdz 2019. gadam – joprojām vismazākos platības maksājumus no ES dalībvalstīm.

Zemkopības ministrija (ZM) ierosina paredzēt papildu finansējumu Latvijas lauksaimniekiem Ls 129 milj. no valsts atbalsta, lai samazinātu konkurences kropļojumus ES koptirgū un palielinātu kopējā finansējuma apmēru tiešajam atbalstam un lauku attīstībai. Tas ļautu izlīdzināt atšķirības starp trīs Baltijas valstu lauksaimniekiem, kompensējot iztrūkumu ES tiešajos maksājumos un aptuveni Ls 39,8 milj. novirzot papildu valsts tiešajiem maksājumiem 2014. gadā. Pārējie Ls 89,2 milj. nonāktu videi draudzīgos maksājumos saimniecībām ar dabas ierobežojumiem un Agrovides maksājumos.

“Zemnieku saeimas” priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja uzsvēra, ka ir nepieciešams iespējami laicīgi zināt, cik liels būs Latvijas finansējums tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai, jo no tā atkarīgs, kā tiks izstrādātas atbalsta programmas, kas jau līdz jūnija beigām vai jūlija sākumam jāizstrādā iesniegšanai Eiropas Komisijā. No tā, cik liels būs Latvijas valsts finansējums, ir atkarīga gan mūsu lauksaimnieku konkurētspēja, gan dažādu programmu īstenošana. Ja finansējums būs nepietiekams, būs jāizlemj, vai neizstrādāt kādu konkrētu atbalsta programmu, piemēram, agrovides atbalstam, vai arī samazināt finansējumu visām programmām.”

Ministru kabinets 16.aprīlī uzdeva Zemkopības un Finanšu ministrijai vienoties par laika grafiku, kādā Eiropas Komisijai tiks iesniegta Lauku attīstības programma (LAP) lēmuma pieņemšanai, kā arī atkārtoti skatīt šo jautājumu kontekstā ar LAP piešķirto finansējumu.