Valdība pagarina termiņu valsts atbalsta piešķiršanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei

Valdība 25. jūnijā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Grozījumi pagarina iespējas saņemt aizdevumu līdz 2014. gada 30. jūnijam un palielina aizdevuma maksimālo summu vienai saimniecībai no 100 000 līdz 300 000 latiem.

Izmaiņas noteikumos vienkāršo aizdevuma pieprasīšanas procedūru, novēršot liekas dokumentācijas aizpildīšanu – informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu turpmāk pieprasīs tikai tad, ja plānotajam aizdevumam de minimis atbalsta lielums būs lielāks nekā „0”.

Noteikumos veikti vairāki precizējumi. Turpmāk ieņēmumu vērtēšanā vērā ņems ne tikai Lauku atbalsta dienestā deklarēto, bet arī apstiprināto platību, un papildus deklarētajai platībai ieņēmumu aprēķinu attiecinās uz iepriekšējā pieteikšanās periodā pieteikto platību.

Turpmāk atbalstu lauksaimniecības zemes iegādei nevarēs saņemt, ja tiek vai plānots audzēt enerģētiskās kultūras, jo prioritāri šis atbalsts ir paredzēts pārtikā un lopbarībā izmantojamu lauksaimniecības produktu ražošanai.

Atbalstu līdz šim visaktīvāk izmantojušas nelielās saimniecības, un šo saimniecību attīstība būs viens no svarīgākajiem Zemkopības ministrijas darbiem nākamajā plānošanas periodā.

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Avots: ZM