Valdība piešķir valsts atbalstu lauksaimniekiem 2014. gadā

Ministru kabinets otrdien, 17.decembrī, apstiprināja jaunus valdības noteikumus „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, kas noteic, kādā veidā un kādiem atbalsta pasākumiem 2014.gadā tiks sadalīts valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums – 9 147 352 eiro.

Ņemot vērā līdzšinējo atbalsta pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem valsts atbalsts ir nozīmīgs virzienos, kas stimulē lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Tāpēc finansējumu galvenokārt novirzīs lauksaimniecības produktu ražotājiem šādiem pasākumiem:

1) lopkopības attīstībai – 4 535 235 eiro;

2) augkopības attīstībai – 580 246 eiro;

3) pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 1 063 185 eiro;

4) tirgus veicināšanai – 614 681 eiro;

5) dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 672 219 eiro;

6) apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 853 723 eiro;

7) kooperācijas attīstībai – 139 574 eiro;

8) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildei – 688 491 eiro.

Uz atbalsta saņemšanu varēs pretendēt fiziska un juridiska persona. Ja atbalsta pieprasījums pārsniegs piešķirto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazinās izmaksājamo atbalsta apmēru par vienību.

Atbalstu nepiešķirs grūtībās nonākušiem pretendentiem un pretendentiem, kuriem piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts pēdējo trīs gadu laikā pārsniegs Eiropas Savienības regulās noteikto apmēru.

„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma   „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē. Plašāka informācija par noteikumiem pieejama   MK mājaslapā.

Avots: ZM