Valdība piešķīrusi papildus 572 tūkstošus latu meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai

Valdība atbalstījusi papildus 572 tūkstošu latu piešķiršanu 2012. gada valsts budžeta grozījumos meliorācijas sistēmu Latvijā uzturēšanai un rekonstrukcijai.

Meliorācijai papildus piešķirtais finansējums tiks izmantos 32 valsts polderu sūkņu staciju ekspluatācijai un 9 sūkņu remontam un apkopei, vairāk nekā 50 kilometru garumā tiks novākts apaugums valsts polderu aizsargdambjiem, kā arī labotas lokālas aizsargdambju deformācijas un aizbērtas dzīvnieku alas, 350 kilometru garumā tiks veikta valsts nozīmes ūdensnoteku apauguma novākšana, turpināsies melioratīvo hidrometrisko posteņu modernizācija un tiks uzlabota meliorācijas kadastra datu ticamība un kvalitāte, kā arī meliorācijas kadastra informācijas sniegšana Valsts vienotajam ģeoportālam.

Papildu informācija:
Mārtiņs Trons
Zemnieku Saeima
tālr. 67027044
mob. 29805456
E-pasts: martins.trons@zemniekusaeima.lv