Valsts augu aizsardzības dienests BRĪDINA– vasaras rapša sējumos konstatēti krustziežu spīduļi

Ziemas rapsis noziedējis, un krustziežu spīduļi devušies barības meklējumos uz vasaras rapša laukiem. Jūnija pirmajā nedēļā spīduļi konstatēti vienā no Valsts augu aizsardzības dienesta novērotajiem vasaras rapša sējumiem Bauskas novadā. Dažas dienas vēlāk spīduļa vabolītes uz zaļajām vasaras rapša ziedkopām atrastas arī citur Latvijā – novērotajos laukos Mālpils, Pāvilostas, Gulbenes, Smiltenes un Tukuma novados.

Krustziežu spīduļi barojas galvenokārt uz krustziežiem, bet sastopami arī uz citiem augiem, kuriem bagātīgi veidojas putekšņi. Pavasarī spīduļi iecienījuši, piemēram, pienenes. Pieaugušās spīduļa vabolītes izgrauž zieda iekšējās daļas, dēj olas pumpuros. Kāpuri pārtiek galvenokārt no ziedputekšņiem. Bojājumu rezultātā ziedi novīst un veidojas mazāks skaits pāksteņu, kā rezultātā samazinās sēklu raža.

Krustziežu spīduļi ir nozīmīgākie rapša kaitēkļi Latvijā. Ir novērots, ka vasaras rapsī, salīdzinājumā ar ziemas rapsi, krustziežu spīduļi bieži vien mēdz savairoties lielākā skaitā un nodarīt būtiskāku kaitējumu ražai.

Aplūkojiet savus sējumus, lai savlaicīgi lemtu par spīduļu ierobežošanas pasākumu nepieciešamību! Ja rapša ziedkopu veidošanās laikā līdz ziedēšanas sākumam vidēji uz 1 auga sastopamas 1-3 krustziežu spīduļa vaboles, nepieciešams lemt par ierobežošanas pasākumu uzsākšanu.

Informāciju sagatavoja:
Inta Jakobija,
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas
vecākā referente