Valsts pārstāvji Briselē – specializētie atašeji – iepazīsies ar Kurzemes saimniecību attīstību un ikdienas problemātiku

Š.g. 15. un 16. augustā, jau ceturto gadu, pēc Zemnieku saeimas iniciatīvas, sadarbībā ar Lauku Tīklu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tiek organizēts valsts pārstāvju Briselē – specializēto atašeju Briselē lauksaimniecības (labturība, veterinārijas, lauku attīstības, zivsaimniecības pārtikas drošības, mežsaimniecības) jomā iepazīšanās vizītes ar Latvijas zemnieku saimniecību daudzveidību un attīstību.

Lauksaimnieku un valsts pārstāvju Briselē dienas kārtības prioritāte ir kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma pēc 2013. gada, tomēr ikdienas jautājumu risināšana un normatīvo aktu un regulējumu saskaņošana tik pat zīmīgi ietekmē saimniekošanas ikdienu. Visa pasaule atzīst, ka pieprasījums pēc pārtikas pasaulē tikai pieaugs un lauksaimniecības sektoram jābūt ļoti spējīgam un produktīvam, tādēļ arī diskusijas par nākamā plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam  par lauksaimniecības sektoru saasinās ar katru dienu. Darbojoties Eiropas institūcijās un pārstāvot Latvijas valsts un uzņēmēju intereses, valsts pārstāvju zināšanas un izpratne par ikdienas procesiem saimniecībās ir ļoti nozīmīga.

„Latvijas lauksaimniekiem  šobrīd ļoti būtiska ir konkurētspējas stiprināšana un produktivitātes kāpināšana. Šo attīstības procesu ļoti ietekmē normatīvie akti un ES dokumenti. Ir svarīgi, lai cilvēki, kas diendienā aizstāv valsts nacionālās intereses, gatavojot ES regulējumus, redz praktisko ikdienu saimniecībās – Latvijas lauksaimniecības dažādību, problēmas un iespējas, ko redz zemnieki, kas savu dzīvi veltījuši zemes apsaimniekošanai un pārtikas ražošanai”, par iniciatīvu stāsta Maira Dzelzkalēja Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece.

Šī gada sākumā specializētā atašeja amatā tika iecelti trīs jauni profesionāļi – Inese Pastare, kura nomainīs Lindu Tellgrenu (Lauku attīstības jautājumi), Ričards Derkačs, kurš nomainīs Māri Bērziņu (zivsaimniecība & meži), Ģirts Stenders, kurš nomainīs Gundegu Mičuli (labturība un veterinārie jautājumi un Ainars Nābels-Šneiders, kurš nomainīs Aivaru Graudiņu (specializētais atašejs Krievijas Federācijā par visiem lauksaimniecības jautājumiem). Jaunieceltie atašeji kopā  kolēģiem  – Daci Arāju (lauksaimniecība),  Olgu Orlovu (pārtikas drošība)  un Ārlietu ministrijas pārstāvjiem Sofju Ribkinu un Andu Catlaku un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iepazīsies  ar lopkopības un nelielas gaļas pārstrādes, piena lopkopības saimniecībām Kurzemes reģionā. Apzinot praktiski lauksaimnieku vajadzības un apvienojot to ar profesionālajiem pūliņiem ikdienā Eiropā, atašeji var efektīvāk nodrošināt Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvību un rosināt nepieciešamos pasākumus efektīvai Latvijas lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai ES. Specializētais atašejs ir diplomātiskajā pārstāvniecībā speciāli pilnvarota amatpersona, kas pilda diplomātisko un konsulāro dienestu atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai.

Iepazīšanās braucienā dosies arī Latvijas pārstāvji Eiropas parlamentā  – Antons Klindzāns (EP deputāta Alfrēda Rubika palīgs) un Mārtiņš Spravņiks (EP deputātes Sandras Kalnietes palīgs), kā arī Jacobus (Ko) Minderhoud Nīderlandes Veterinārās asociācijas pārstāvis.

Brauciena programmu var apskatīt šeit: darba kartība.

Papildu informācija:

Maira Dzelzkalēja

Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece

Tālr.6 7027044

E-pasts: maira@zemniekusaeima.lv

Nora Lapina

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs

Lauku attīstības nodaļa

Tālr.: + 371 67027022

E-pasts: nora.lapina@llkc.lv