Vēl līdz 10. jūnijam var pieteikties pasākumam „Rugāju lauks ziemas periodā”

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka līdz š.g. 10. jūnijam uz Agrovides apakšpasākuma „Rugāju lauks ziemas periodā” (RLZP) atbalsta maksājumu jāpiesakās atbalsta pretendentiem, kuriem jau ir uzņemtas saistības no 2008.gada.
Pirmo reizi uz RLZP atbalstu šogad var pieteikties lauksaimnieki, kuriem 2010.gadā ir beigušās saistības Agrovides apakšpasākumā „Erozijas ierobežošana”. Pēc provizoriskās informācijas, uz RLZP pieteiktās platības nepārsniedz noteikto maksimālo kopējo platību, līdz ar to atbalsttiesīgās platības samazinājums visdrīzāk nedraud!

Atbalsta pretendentiem LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz „Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā” un „Atbalsta iesniegums pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem 2011.gadā”. Iesniegumos jānorāda lauku bloki, ko lauksaimnieks nolēmis atstāt rugainē no 2011.gada rudens līdz 2012.gada 1.martam kā neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas.

Detalizētāka informācija par RLZP atbalsta maksājuma saņemšanas nosacījumiem pieejama LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts / Tiešie maksājumi / Rugāju lauks ziemas periodā.

LAD norāda, ka vēl līdz 2011. gada 10. jūnijam LAD klientu reģistrā reģistrētiem klientiem ir iespējams iesniegt „Platību maksājumu iesniegumu 2011.gadā” piemērojot atbalsta apjoma samazinājumu. Par katru nokavēto darba dienu laika periodā no 17. maija līdz 10. jūnijam tiek piemērots atbalsta apjoma samazinājums 1% apmērā.

Atgādinām, ka pretendenti, kuri jau ir iesnieguši „Platību maksājumu iesniegumu 2011. gadā, līdz 2011. gada 10. jūnijam var iesniegt papildinājumus un labojumus.