Zemnieku saeima īstenos projektu vietējo nišas produktu marketinga veicināšanai

Uzsākam projektu vietējo saimniecību saražoto nišas produktu marketinga veicināšanai. Projekts tiek īstenots ar Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses programmas granta atbalstu.

Latvijas lauksaimniecības nozarē strādā liels skaits saimniecību, kas ražo vienus un tos pašus pamatproduktus – pienu, graudaugus, gaļu. Diemžēl šīs saimniecības, kas savu produkciju pārdod tālāk nepārstrādātu, ir pārlieku atkarīgas no cenu svārstībām tirgū. Zīmīgi, ka šobrīd, līdz ar pārtikas cenu krišanos, grūtībās nonākušas gan daudzas graudaugu, gan piena ražotāju, gan arī gaļas saimniecības.

Kvalitatīvu produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošana daudzām nelielām saimniecībām varētu būt veids, kā izdzīvot un stabilizēt savus ienākumus, kā arī palielināt konkurētspēju. Diemžēl Latvijā savu specifisku produktu ražošana notiek pavisam nedaudzās lauku saimniecībās, jo zemniekiem trūkst zināšanu, prakses un pieredzes nišu produktu ražošanā un marketingā. Specifisku vietējo produktu ražošanas attīstību lauku saimniecībās kavē arī nelabvēlīgi, pārāk stingri normatīvo aktu nosacījumi, kas saimniecībām šādu ražošanu un tirdzniecību padara neizdevīgu.

Savukārt daudzās Eiropas valstīs vietējo nišas produktu ražošana un tirdzniecība ir plaši izplatīta un daudzviet ļoti veiksmīga, piemēram, visā pasaulē plaši pazīstama franču un itāļu saimniecību produkcija. Lai apmainītos ar valstu pieredzi, projektā iesaistītas partnerorganizācijas no Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Rumānijas un Latvijas.

Projekta vadītāja Inga Bērziņa: „Projekta ietvaros tiks sagatavoti mācību materiāli lauksaimniekiem un izglītības institūcijām par vietējo lauksaimniecības nišas produktu marketingu, tiks izstrādāta arī marketinga mācību programma profesionālajām lauksaimniecības skolām un tiks rīkoti mācību un informatīvie pasākumi. Dažādu valstu partneru iesaistīšana projektā paredzēta, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu un kvalitatīva mācību metodiskā materiāla izstrādāšanu. Tiks sagatavoti ieteikumi normatīvo aktu bāzes uzlabošanai, lai atvieglotu un veicinātu vietējo nišas produktu un veiksmīgu marketingu Latvijā un tādējādi celtu pašmāju nelielo ražotāju konkurētspēju tirgū.”

Projektu „Vietējo produktu marketinga veicināšana” 75% apmērā finansē Leonardo da Vinci Mūžizglītības programma, granta līguma numurs LLP-LdV/TOI/2008/LV/008. Kopējā projekta summa ir 286 122 Eur. Leonardo da Vinci aģentūras finansējums projektam – 214 590 Eur. Projekts sācies šī gada oktobrī un ilgs līdz 2010. gada 30. septembrim.